ประกาศผลการกลั่นกรองแผนงานรอบข้อเสนอขั้นต้นฉบับสมบูรณ์ แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563

14 มีนาคม 2562  

 
 
    ตามที่ สวทน. ในฐานะเจ้าภาพในการจัดทำแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการกลั่นกรองแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น

  ในการนี้ สวทน. ขอประกาศผลการกลั่นกรองแผนงานรอบข้อเสนอขั้นต้นฉบับสมบูรณ์ แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 โดยขอให้ผู้ประสานประจำหน่วยงานเข้าระบบเพื่อตรวจเช็คผลการกลั่นกรองแผนงาน และประสานร่วมกับนักวิจัยต่อไป

เข้าระบบ http://sti-research.com/login
 
 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณภาสพงศ์ อารีรักษ์ 081-456-3452 หรือ ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน 080-605-5363