สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส 2562 แด่ สวทน.

5 มีนาคม 2562  วันนี้ (5 มี.ค.2562) เมื่อเวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2562 มอบให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. เป็นผู้รับมอบ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน สวทน.สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน จัดทำด้วยกระดาษพื้นสีขาว ด้านหน้ามีตราประจำพระองค์ “จภ” ขณะที่ด้านในฝั่งซ้ายมีคำอวยพรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ข้อความว่า “สุขสันต์วันปีใหม่ 2562” และ “Season's Greeting 2019” พร้อมลายเซ็นพระนาม และด้านในฝั่งขวาเป็นเป็นพระรูปในฉลองพระองค์สีดำ