ผู้บริหารฟู้ดอินโนโพลิสเตรียมบินเจรจาสิงคโปร์ก่อนร่วมมือวิจัยพัฒนา หวังขยายผลเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก

11 ตุลาคม 2561  

 

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส กล่าวว่า ภายหลังจากสำนักงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย หรือ A*Star ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความเข้มแข็งทางการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์ นำโดยผู้บริหารระดับสูงของ A*Star เกือบ 50 รายมาเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหารเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้เจรจากันในเบื้องต้นถึงแนวทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยสิงคโปร์มองว่าประเทศไทยมีศักยภาพในหลายๆ เรื่อง ที่เขาไม่มี โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกพืชผลเกษตรกรรม ไม่มีกลางน้ำและปลายน้ำ แต่สิงคโปร์มีงานวิจัยระดับลึกกว่าบ้านเรา หากร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐ เอกชน กันก็จะสามารถสร้างความเจริญให้เกิดในภูมิภาคอาเซียนได้ และจะสามารถพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของอาเซียนและของโลกในอนาคตอันใกล้
 ผู้บริหารฟู้ดอินโนโพลิส จะบินไปเจรจากับ A*Star ที่ประเทศสิงคโปร์ ราวต้นปีหน้า โดยจะหารือกันถึงกรอบความร่วมมือ ในส่วนของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ไม่เฉพาะ A*Star เท่านั้น แต่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปลงทุนในสิงคโปร์หลายบริษัทก็สนใจที่จะร่วมงานกับเมืองนวัตกรรมอาหารด้วย” ดร.อัครวิทย์ กล่าว
 

-----------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร) 081-7536119 (แพรประพันธ์)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.