“เมืองนวัตกรรมอาหาร” ลุยเกษตรชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเดินสายจัดกิจกรรมบูธแคมป์ สร้างนวัตกิจ รุ่นใหม่ เฟ้นจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

20 กันยายน 2561  


ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารว่า ตลอด 2 ปี ของการดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารมีการพัฒนาอย่างเนื่อง นอกจากจะขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาคแล้ว ยังลงไปทำงานกับชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากด้วย ถือเป็นความท้าทายของการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารที่สำคัญอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ เรายังพยายามที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์นวัตกรรมอาหารซึ่งมีตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทั้งรายเล็ก กลาง ใหญ่ และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเมืองนวัตกรรมอาหารได้ทั่วถึง
  
อย่างไรก็ตาม ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร ยอมรับว่า แม้การลงไปทำงานกับเกษตรกรและชุมชน จะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของเมืองนวัตกรรมอาหารก็ตาม แต่เราก็คิดว่าในส่วนนี้เป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากที่ยังต้องมีการพัฒนา ยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีนี้จึงเริ่มกิจกรรมที่ใช้เครื่องมือในการออกแบบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยแผนที่โอกาสกับกลุ่มเกษตรกรโดยเริ่มจากการเชิญให้เกษตรกรที่ทำฟาร์มออร์แกนิกในเครือข่ายของสามพรานโมเดล เข้าร่วมเวิร์คช็อป Food Hackathon ที่สวนสามพรานเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา และเราก็จะเริ่มทำ Hackathon เพื่อระดมความคิดในการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มจากเห็ดแครง โดยความร่วมมือกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) เพื่อนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงสู่ระดับของเกษตรกรและชุมชน ตามนโยบาย “วิทย์เสริมแกร่ง” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
  
ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนั้น ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่า เราโชคดีมากที่โครงการ PADTHAI หนึ่งในโครงการของฟู้ดอินโนโพลิส ที่ได้เชิญวิทยากรที่ทำงานกับชุมชนอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น ลีอา อายุ จือปา ผู้สร้างตำนานกาแฟ อาข่า อามา ที่สร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจ จนมีการหารือกันว่าเราจะร่วมมือกันในเร็ว ๆ นี้  และในระดับของเอสเอ็มอี เมืองนวัตกรรมอาหารก็ได้จัดให้มีแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการทำนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารขึ้นมาภายใต้ชื่อ PADTHAI และได้อบรมจบรุ่นแรกไปแล้วอย่างงดงาม สำหรับ FoodTech Startup ได้ทำงานร่วมกับ UTCC IDE Center ที่ทำงานใกล้ชิดกับ MIT Enterprise Forum โดย ฟู้ดอินโนโพลิสสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพ FoodTech, AgriTech แล้วจำนวนหนึ่ง และจะทำต่อไปอีก และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้างนวัตกรอาหารสำหรับอนาคต โดยเน้นที่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เราจึงเดินสายจัดกิจกรรมบูธแคมป์ ในส่วนของนวัตกรรมอาหารทั่วประเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ให้มีแนวคิดการทำนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมถึงจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมอาหาร ซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่ 2 แล้ว ภายใต้หัวข้อ Food for Aging และ Better Food โดยความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น KCG Corporation, ธนาคารออมสิน เป็นต้น
 “เรารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ ซึ่งแม้จะเป็นจุดเล็กๆ ในภาพใหญ่ แต่เราก็คิดว่า เป็นก้าวย่างที่สำคัญของประเทศไทย” ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าว
 
---------------------------------------------
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 081-7536119 (แพรประพันธ์) 02160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th/sti / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.