คณะผู้บริหาร และพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

25 กรกฎาคม 2561  
คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำโดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ และ รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานในพิธี