สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
464 0012/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2561 3 ตุลาคม 2561 464_TH.pdf 6
459 0011/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2561 3 กันยายน 2561 459_TH.pdf 7
458 0010/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2561 3 สิงหาคม 2561 458_TH.pdf 1
448 0009/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2561 4 กรกฎาคม 2561 448_TH.pdf 17
447 0008/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 4 มิถุนายน 2561 447_TH.pdf 2
446 0007/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2561 4 พฤษภาคม 2561 446_TH.pdf 5
445 0006/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561 5 เมษายน 2561 445_TH.pdf 4
444 0005/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 5 มีนาคม 2561 444_TH.pdf 6
443 0004/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 443_TH.pdf 2
442 0003/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 5 มกราคม 2561 442_TH.pdf 2
441 0002/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 4 ธันวาคม 2560 441_TH.pdf 2
440 0001/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 3 พฤศจิกายน 2560 440_TH.pdf 1
372 0012/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2560 29 กันยายน 2560 372_TH.pdf 28
371 0011/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 31 สิงหาคม 2560 371_TH.pdf 16
370 0010/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2560 31 กรกฎาคม 2560 370_TH.pdf 12