หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
407 0001/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 12 มิถุนายน 2561 407_TH.pdf 5
408 0002/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561 12 มิถุนายน 2561 408_TH.pdf 4
409 0003/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2561 12 มิถุนายน 2561 409_TH.pdf 5
410 0004/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2561 12 มิถุนายน 2561 410_TH.pdf 4
411 0005/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 12 มิถุนายน 2561 411_TH.pdf 4
412 0006/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561 12 มิถุนายน 2561 412_TH.pdf 3
413 0007/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2561 12 มิถุนายน 2561 413_TH.pdf 3
414 0008/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 12 มิถุนายน 2561 414_TH.pdf 5
372 0012/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2560 29 กันยายน 2560 372_TH.pdf 26
371 0011/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 31 สิงหาคม 2560 371_TH.pdf 14
370 0010/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2560 31 กรกฎาคม 2560 370_TH.pdf 9
369 0009/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2560 30 มิถุนายน 2560 369_TH.pdf 8
331 0008/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2560 31 พฤษภาคม 2560 331_TH.pdf 21
330 0007/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2560 28 เมษายน 2560 330_TH.pdf 13
329 0006/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560 31 มีนาคม 2560 329_TH.pdf 17