ประกาศผลการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
478 - ประกาศผู้ชนะการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 6 มีนาคม 2562 478_TH.pdf 3
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรวบรวมจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลฯ 27 กุมภาพันธ์ 2562 477_TH.pdf 3
476 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารับ-ส่งเอกสาร 13 กุมภาพันธ์ 2562 476_TH.pdf 4
473 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานวิชาการฯ 29 มกราคม 2562 473_TH.pdf 1
469 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ 16 มกราคม 2562 469_TH.pdf 5
468 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบ ERP เวอร์ชั่น 6.1 3 มกราคม 2562 468_TH.pdf 3
467 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดทำข้อเสนอโครงการฯ 19 ธันวาคม 2561 467_TH.pdf 1
466 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะฯ 4 ธันวาคม 2561 466_TH.pdf 3
465 - รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 1 พฤศจิกายน 2561 465_TH.pdf 5
463 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประสานและจัดทำข้อมูลฯ 11 ตุลาคม 2561 463_TH.pdf 4
456 - ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่สำนักงาน 1 ตุลาคม 2561 456_TH.pdf 6
462 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคล 1 ตุลาคม 2561 462_TH.pdf 3
454 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งฯ 24 กันยายน 2561 454_TH.pdf 3
457 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 - 4 และ 10 – 16 24 กันยายน 2561 457_TH.pdf 3
452 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฯ UX/UI 31 สิงหาคม 2561 452_TH.pdf 7