National Science Technology and Innovation Policy Office
ประกาศผลการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
431 0014/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง โดยวิธีคัดเลือก 5 กรกฎาคม 2561 431_TH.pdf 3
430 0013/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ Wil ระยะที่ 3 2 กรกฎาคม 2561 430_TH.pdf 1
394 0008/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาในสถานประกอบการอุตสาหกรรมบริการ 14 พฤศจิกายน 2560 394_TH.pdf 14
395 0009/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี 14 พฤศจิกายน 2560 395_TH.pdf 7
396 0010/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบ E-mail Microsoft Exchange สวทน. 14 พฤศจิกายน 2560 396_TH.pdf 4
397 0011/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คน 14 พฤศจิกายน 2560 397_TH.pdf 4
393 0007/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ บทบรรยาย บทสัมภาษณ์และพากษ์เสียง 13 พฤศจิกายน 2560 393_TH.pdf 4
392 0006/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการป้ายประชาสัมพันธ์เมืองนวัตกรรมอาหาร 6 พฤศจิกายน 2560 392_TH.pdf 3
399 0012/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือสำหรับโครงการ Talent Mobility 6 พฤศจิกายน 2560 399_TH.pdf 10
391 0005/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 2 พฤศจิกายน 2560 391_TH.pdf 2
389 0003/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Visionary Leader Workshop 1 พฤศจิกายน 2560 389_TH.pdf 2
390 0004/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 พฤศจิกายน 2560 390_TH.pdf 1
398 0012/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 1 พฤศจิกายน 2560 398_TH.pdf 3
388 0002/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการกลั่นกรองโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 31 ตุลาคม 2560 388_TH.pdf 1
387 0001/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง 17 ตุลาคม 2560 387_TH.pdf 1