สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
221 0008/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 221_TH.pdf 4
222 0009/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 222_TH.pdf 5
223 0010/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 223_TH.pdf 5
224 0011/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 224_TH.pdf 4
225 0012/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 225_TH.pdf 8
237 0001/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560 31 ตุลาคม 2559 237_TH.pdf 7