สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
329 0006/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560 31 มีนาคม 2560 329_TH.pdf 17
288 0005/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 288_TH.pdf 21
260 0004/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 31 มกราคม 2560 260_TH.pdf 17
258 0003/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2560 30 ธันวาคม 2559 258_TH.pdf 11
239 0002/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560 30 พฤศจิกายน 2559 239_TH.pdf 19
209 0001/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 209_TH.pdf 11
210 0002/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 210_TH.pdf 13
211 0003/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 211_TH.pdf 9
212 0004/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 212_TH.pdf 5
214 0005/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 214_TH.pdf 4
217 0006/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 217_TH.pdf 7
220 0007/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 220_TH.pdf 3
221 0008/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 221_TH.pdf 2
222 0009/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 222_TH.pdf 3
223 0010/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 223_TH.pdf 3