สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
372 0012/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2560 29 กันยายน 2560 372_TH.pdf 29
371 0011/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 31 สิงหาคม 2560 371_TH.pdf 17
370 0010/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2560 31 กรกฎาคม 2560 370_TH.pdf 13
369 0009/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2560 30 มิถุนายน 2560 369_TH.pdf 11
331 0008/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2560 31 พฤษภาคม 2560 331_TH.pdf 23
330 0007/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2560 28 เมษายน 2560 330_TH.pdf 14
329 0006/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560 31 มีนาคม 2560 329_TH.pdf 19
288 0005/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560 288_TH.pdf 23
260 0004/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2560 31 มกราคม 2560 260_TH.pdf 19
258 0003/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2560 30 ธันวาคม 2559 258_TH.pdf 13
239 0002/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560 30 พฤศจิกายน 2559 239_TH.pdf 21
209 0001/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 209_TH.pdf 13
210 0002/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 210_TH.pdf 15
211 0003/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 211_TH.pdf 12
212 0004/2559 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 212_TH.pdf 8