ประกาศผลการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
398 0012/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 1 พฤศจิกายน 2560 398_TH.pdf 3
388 0002/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการกลั่นกรองโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 31 ตุลาคม 2560 388_TH.pdf 1
387 0001/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง 17 ตุลาคม 2560 387_TH.pdf 1
357 0005/2560 ประกาศผลสอบราคาการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2 1 สิงหาคม 2560 357_TH.pdf 15
356 0004/2560 ประกาศผลสอบราคาจ้างจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis Innovation Contest 2017 26 กรกฎาคม 2560 356_TH.pdf 18
354 0003/2560 ประกาศผลการจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 19 กรกฎาคม 2560 354_TH.pdf 15
353 0002/2560 ประกาศผลการจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560 353_TH.pdf 19
352 0001/2560 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 31 ตุลาคม 2559 352_TH.pdf 32