ประกาศผลการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
430 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ Wil ระยะที่ 3 2 กรกฎาคม 2561 430_TH.pdf 2
394 0008/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาในสถานประกอบการอุตสาหกรรมบริการ 14 พฤศจิกายน 2560 394_TH.pdf 15
395 0009/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี 14 พฤศจิกายน 2560 395_TH.pdf 8
396 0010/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบ E-mail Microsoft Exchange สวทน. 14 พฤศจิกายน 2560 396_TH.pdf 6
397 0011/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คน 14 พฤศจิกายน 2560 397_TH.pdf 5
393 0007/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อวิดีทัศน์ บทบรรยาย บทสัมภาษณ์และพากษ์เสียง 13 พฤศจิกายน 2560 393_TH.pdf 5
392 0006/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการป้ายประชาสัมพันธ์เมืองนวัตกรรมอาหาร 6 พฤศจิกายน 2560 392_TH.pdf 4
399 0013/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือสำหรับโครงการ Talent Mobility 6 พฤศจิกายน 2560 399_TH.pdf 1
391 0005/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 2 พฤศจิกายน 2560 391_TH.pdf 3
389 0003/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Visionary Leader Workshop 1 พฤศจิกายน 2560 389_TH.pdf 3
390 0004/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 พฤศจิกายน 2560 390_TH.pdf 2
398 0012/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 1 พฤศจิกายน 2560 398_TH.pdf 4
388 0002/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการกลั่นกรองโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 31 ตุลาคม 2560 388_TH.pdf 2
387 0001/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง 17 ตุลาคม 2560 387_TH.pdf 3
357 0005/2560 ประกาศผลสอบราคาการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2 1 สิงหาคม 2560 357_TH.pdf 16