ประกาศการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
334 0007/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 23 มิถุนายน 2560 334_TH.pdf 3
328 0006/2560 ประกาศจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 16 มิถุนายน 2560 328_TH.pdf 37
262 0001/2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 262_TH.pdf 38
308 0005/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย(สวทน. - มก.) 28 ธันวาคม 2559 308_TH.pdf 25
201 แผนการจัดหาปี 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31 ตุลาคม 2559 201_TH.pdf 115
307 0004/2560 จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์ 25 ตุลาคม 2559 307_TH.pdf 19
305 0002/2560 การจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการจัดทำแผนการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในภาคอุตสาหกรรม 3 ตุลาคม 2559 305_TH.pdf 18
306 0003/2560 จ้างออกแบบและจัดทำเวปไซต์ Food Innopolis เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis 3 ตุลาคม 2559 306_TH.pdf 22
200 แผนการจัดหาปี 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 ตุลาคม 2558 200_TH.pdf 47