ประกาศการจัดหาพัสดุ
# เลขที่ เรื่อง วันที่ ไฟล์ เข้าชม
453 - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งในสำนักงานเมื่องนวัตกรรมอาหาร 24 กรกฎาคม 3104 453_TH.pdf 1
455 - ประกาศจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1 - 4 และ 10 – 16 ครั้งที่ 2 11 กันยายน 2561 455_TH.pdf 6
451 - การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ยูนิต 1-4 และ 10-16 27 สิงหาคม 2561 451_TH.pdf 7
449 - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฯ UX/UI 9 สิงหาคม 2561 449_TH.pdf 5
402 - ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุริจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่ 15) 28 มีนาคม 2561 402_TH.pdf 29
401 - ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการรายวิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurial Finance 19 มีนาคม 2561 401_TH.pdf 18
373 0001/2561 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 พฤศจิกายน 2560 373_TH.pdf 128
400 0002/2561 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พฤศจิกายน 2560 400_TH.pdf 43
349 0010/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการงาน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 18 กรกฎาคม 2560 349_TH.pdf 1
343 0009/2560 ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : Wil) ระยะที่ 2 11 กรกฎาคม 2560 343_TH.pdf 0
335 0008/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ FoodInnopolis Innovation Contest 2017 30 มิถุนายน 2560 335_TH.pdf 0
334 0007/2560 ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2560 23 มิถุนายน 2560 334_TH.pdf 1
328 0006/2560 ประกาศจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 16 มิถุนายน 2560 328_TH.pdf 33
262 0001/2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงาน Talent Mobility for Food Innovation 2017 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 262_TH.pdf 37
308 0005/2560 จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย(สวทน. - มก.) 28 ธันวาคม 2559 308_TH.pdf 23