ประกาศการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ