ข่าวประชาสัมพันธ์
375.jpg
สวทน. เดินเกมส์รุก เยี่ยมชมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หวังสร้างนโยบายด้าน วทน. ที่เข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์ได้จริง (4 กันยายน 2561) ดร.กาญจนา วานิชกร และ ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เยี่ยมชมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง ของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล โดยมี ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมบริษัท และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความต้องการเทคโนโลยีในภาคการเกษตร 5 กันยายน 2561 2
373.jpg
สวทน. จัด STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 2 เชิญ Deep Tech Startup แลกเปลี่ยนประเด็น “เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในบริบทของ Thailand 4.0” (3 กันยายน 2561) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดกิจกรรม STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ 3 กันยายน 2561 3
370.jpg
ยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 ยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 31 สิงหาคม 2561 23
371.jpg
เลขาธิการ สวทน. ร่วมคณะ ผช.รัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมคณะ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 โดยคณะได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยไทย กับหน่วยงานวิจัยของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 31 สิงหาคม 2561 1
372.jpg
สวทน. จับมือเอสแคป เปิดตัวเครือข่ายวิจัยและฝึกอบรมด้านนโยบาย วทน. เอเชีย-แปซิฟิก ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ (31 สิงหาคม 2561) – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ เอสแคป (UN ESCAP) และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐเกาหลี (Science and Technology Policy Institute, STEPI) เปิดตัวเครือข่ายวิจัยและฝึกอบรมด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Research and Training Network on Science, Technology and Innovation Policy) ที่มีชื่อย่อว่า ARTNET on STI โดยมีงานแถลงข่าวแนะนำเครือข่ายเมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างการประชุมสมัยที่ 2 ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้เอสแคป ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 4
368.jpg
ผู้บริหาร สวทน. นำพนักงานร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ สวทน. นำโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. พร้อมด้วย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน 27 สิงหาคม 2561 1
369.jpg
“สุวิทย์” เปิดเวทีรับกระทรวงใหม่ ระดมกูรูภาครัฐ ภาคการศึกษา เสนอความเห็นเพื่อค้นหาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าของไทย เร่งสร้างอัตลักษณ์ทางเทคโนโลยีให้กับประเทศ (25 สิงหาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Strategy) ณ ห้องหว้ากอ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเวทีรับกระทรวงใหม่ ระดมกูรูภาครัฐ และภาคการศึกษา เสนอความเห็นเพื่อค้นหาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าของไทย เร่งสร้างอัตลักษณ์ทางเทคโนโลยีให้กับประเทศ 27 สิงหาคม 2561 6
367.jpg
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามร่วมมือ สวทน. TMA ร่วมพลิกโฉม บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยนวัตกรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก นำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีโลก 23 สิงหาคม 2561 2
365.jpg
เปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 (17 สิงหาคม 2561) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ รวมถึง ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และนางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ร่วมพิธีเปิดงาน 20 สิงหาคม 2561 4
366.jpg
สวทน. จับมือ 14 หน่วยงาน ขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาค เร่งเครื่องเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลกภายใน 3 ปี เมืองนวัตกรรมอาหาร / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ลงนามความร่วมมือกับ 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเทคโนธานี ภายใต้กำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาค การลงนามครั้งนี้ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ลงนามร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 13 แห่ง และหัวหน้าหน่วยงานของเทคโนธานี 20 สิงหาคม 2561 5
364.jpg
สวทน. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๗.๑๐ น.) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวทน. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาตินับอเนกประการ 18 สิงหาคม 2561 3
363.jpg
สวทน. จับมือ มทร.ธัญบุรี เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพและจำนวนผู้เชี่ยวชาญให้ตรงใจเอกชน ดึงนักวิจัยรุ่นพี่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ พร้อมลุยปฏิบัติงานจริง สวทน. จับมือ มทร.ธัญบุรี เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน หรือ ทีเอ็ม อคาเดมี เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ตั้งเป้าตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญรุ่นพี่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาคเอกชน 14 สิงหาคม 2561 3
362.jpg
สวทน. ชวนน้องเที่ยวงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ตะลุยแดน "Sci-venture ปั้นเด็กวิทย์ พิชิตฝัน" 16 – 26 สิงหาคม 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดบูธต้อนรับน้อง ๆ ตะลุยแดน Sci-venture ปั้นเด็กวิทย์ พิชิตฝัน ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 พร้อมเตรียม 5 อาชีพสายวิทย์ฯ สุดว้าว ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ ผ่านการสร้างการรู้จักอาชีพทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้การจำลองอาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 และการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนชื่นชอบวิทยาศาสตร์ 13 สิงหาคม 2561 3
361.png
สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันนี้ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๗.๐๐ น. น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมพนักงาน สวทน. ได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณท้องสนามหลวง จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง 12 สิงหาคม 2561 0
360.jpg
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี 10 สิงหาคม 2561 0