ข่าวประชาสัมพันธ์
361.png
สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันนี้ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๗.๐๐ น. น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมพนักงาน สวทน. ได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณท้องสนามหลวง จากนั้นได้ร่วมลงนามถวายพระพรในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง 12 สิงหาคม 2561 0
360.jpg
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี 10 สิงหาคม 2561 0
359.jpg
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้บริหาร และพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 8 สิงหาคม 2561 0
420.jpg
เมืองนวัตกรรมอาหารสำเร็จเกินเป้า “ซีอีโอ”มุ่งพัฒนาความแกร่งเครือข่ายส่วนขยาย หลังสยายปีกทั่วประเทศในปีที่ผ่านมา พร้อมงัดกลยุทธ์สู้มาตรการกีดกันทางการค้า เชื่อ ปี 62 รุนแรงทั่วโลก ในปี 2561 ที่ผ่านมา เมืองนวัตกรรมอาหารได้ดำเนินการในหลากหลายด้าน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในทุกขนาด ในรูปแบบการให้บริการ One stop service เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารของไทยเข้าถึงแหล่งทรัพยากร บุคลากรการวิจัย การบริการ แหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมอาหารออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว มีคุณภาพตามมาตรฐาน และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย 2 สิงหาคม 2561 1
358.jpg
​สวทน. ปลื้ม บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวขยาย ฟู้ดอินโนโพลิส 7 แห่ง เตรียมดันนโยบายเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อเนื่อง ตามที่ “บอร์ดบีโอไอ” ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้ขยายเครือข่าย ฟู้ดอินโนโพลิส หรือ เมืองนวัตกรรมอาหาร อีก 7 แห่ง นอกเหนือจากโครงการที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบด้านการเกษตรด้วยการวิจัยและพัฒนาในทั่วทุกภาคของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก สวทน. เดินหน้าเตรียมดันนโยบายเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อเนื่อง 29 กรกฎาคม 2561 2
357.jpg
สวทน. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 28 กรกฎาคม 2561 1
356.jpg
STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1 : Interfacing engineering and biology : a way to link fundamental research and translational development? สวทน. จัดกิจกรรม STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1 : Interfacing engineering and biology : a way to link fundamental research and translational development? ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 เจ้าของผลงาน บูรณาการศาสตร์หลากสาขา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพันธุศาสตร์อย่างยั่งยืน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ รวมถึงนักวิชาการภาคการศึกษา และภาคเอกชนที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มาร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง 26 กรกฎาคม 2561 1
355.jpg
คณะผู้บริหาร และพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานในพิธี 25 กรกฎาคม 2561 0
354.jpg
STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1 : Interfacing engineering and biology : a way to link fundamental research and transnational development? สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ นักวิชาการภาคการศึกษา และภาคเอกชนที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ร่วมกิจกรรม STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1 : Interfacing engineering and biology : a way to link fundamental research and transnational development? ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 61 24 กรกฎาคม 2561 1
353.jpg
การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เขียนบทความการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม โดยเปิดเผยถึง “ 2 ภารกิจ 3 ปฎิรูป 8 แนวทาง” โดยกระทรวงใหม่นี้มีอยู่ 2 ภารกิจที่สำคัญ คือ 1) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 23 กรกฎาคม 2561 1
352.jpg
สวทน. เตรียมส่งแพคเกจ “มาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์” เสนอ ครม. (20 กรกฎาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยได้มีการนำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำข้อเสนอมาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Policy Package) ในที่ประชุม และพร้อมเตรียมเสนอ 2 (ร่าง) พ.ร.บ. เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เร็วๆ นี้ 20 กรกฎาคม 2561 4
351.jpg
ร่วมอภิปรายหลักสูตร “โครงการสำคัญของชาติต่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (19 กรกฎาคม 2561) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมอภิปรายหลักสูตร “โครงการสำคัญของชาติต่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 19 กรกฎาคม 2561 2
350.jpg
ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร เผย ห้ามใช้ไขมันทรานส์ไม่ใช่เรื่องใหม่ วอนสังคมอย่าตื่นตระหนก ชี้เอกชนไทยหลายแห่งงดใช้มา 5 - 6 ปีแล้ว จากกรณีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข สั่งห้ามผลิต นำเข้า จำหน่ายไขมันทรานส์ หลังปรากฎหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 17 กรกฎาคม 2561 4
349.jpg
“สุวิทย์” ระดมทัพหัวหอกรัฐ – เอกชน เปิดเวที “ไบโออีโคโนมี” สกัดข้อมูลจุดแข็งไทย สู่โมเดลการพัฒนาประเทศในอนาคต (14 กรกฎาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เศรษฐกิจชีวภาพไทย” ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อระดมกูรูทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ประมาณ 80 คน มองหาแนวทางกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยต่อไป 14 กรกฎาคม 2561 7
348.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University Executive Training)” (10 กรกฎาคม 2561) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University Executive Training)” ณ Siam@Siam Design Hotel Bangkok เดินหน้าสร้างระบบนิเวศน์แห่งความเป็นผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (IDE Ecosystem Development) 10 กรกฎาคม 2561 3