ข่าวประชาสัมพันธ์
209.jpg
สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 7.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ได้จัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 9 รูป และได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง 10 สิงหาคม 2560 2
207.jpg
สวทน. จับมือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการ STEM Lab การพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยกระดับคุณภาพสังคมให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ มีวิจารณญาณ ใช้หลักเหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิต สามารถประกอบอาชีพ มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ต้องอาศัยกำลังคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่ง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนในระยะยาว หากประเทศขาดความพร้อมและความเพียงพอในด้านกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ไม่ว่าจะลงทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปมากมายเพียงใด ก็จะไม่สามารถพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพได้ 7 สิงหาคม 2560 1
206.jpg
สวทน. ร่วมกับ บริติช เคานซิล ภายใต้ทุนนิวตัน เปิดรับข้อเสนอโครงการ "Regional Researcher Links: Workshop" สวทน. ร่วมกับ บริติช เคานซิล ภายใต้ทุนนิวตัน เปิดรับข้อเสนอโครงการ Regional Researcher Links: Workshop ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากประเทศไทย และสหราชอาณาจักร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของอาเซียน ในหัวข้อ • Food-Water-Energy Nexus • Health and Medicine • Smart Farming • Industry 4.0 and Digital Technology Solutions for SMEs 31 กรกฎาคม 2560 0
204.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ เวลา ณ ลานหน้าพระราชวังดุสิต สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการ และ นายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สวทน. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 28 กรกฎาคม 2560 4
203.jpg
สวทน. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในส่วนของ สวทน. นั้น รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง และนายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร สวทน. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย 27 กรกฎาคม 2560 4
194.jpg
สวทน. ผู้แทนกระทรวงวิทย์ฯ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เทศน์กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์มหากัณฑ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นำโดย ผู้บริหาร นายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร และพนักงาน สวทน. เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมบริจาคปัจจัยกัณฑ์เทศน์ฯ เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดมหาธาตุฯ 4 กรกฎาคม 2560 3
185.jpg
สวทน. เผยผลจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2017 ของ IMD พร้อมเตรียมนำเสนอกรอบลงทุนและจัดมาตราการส่งเสริมภาคการผลิตและบริการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ต่อ สวนช. ภายใน มิ.ย. นี้ ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ปีนี้สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) เผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ 63 ประเทศทั่วโลก ในรายงาน The World Competitiveness Yearbook (WCY) ประจำปี 2560 พบว่า แม้การจัดอันดับด้านวิทยาศาสตร์ฯ จะลดลง 1 อันดับจากอันดับที่ 47 เป็นอันดับที่ 48 แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับพบว่าหลายตัวชี้วัดย่อยมีอันดับดีขึ้นมาก 1 มิถุนายน 2560 0
186.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิสประกาศความพร้อมเป็นฮับฮาลาลของอาเซียน ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในจุดแข็งของไทย และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสายการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทาง จนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายทาง รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิสขึ้นมา โดยดึงนักวิจัยและบริษัทต่างชาติ เข้ามาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร 31 พฤษภาคม 2560 1
174.png
หลังจากเปิดตัวโครงการแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ Famelab ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการ FameLab ก็ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 10 คนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ มาร่วมลุ้นและเชียร์ผู้เข้าแข่งที่โดนใจคณะกรรมการ ใครจะเป็นผู้ชนะและเป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร 4 พฤษภาคม 2560 0
178.jpg
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะโครงการ FameLab Thailand 2017 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. - ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโครงการ FameLab การแข่งขันนำเสนอเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความสนุก น่าสนใจ ภาคภาษาอังกฤษภายใน 3 นาที และโครงการ SchoolLab ในรูปแบบการแข่งขันเดียวกัน ภาคภาษาไทย 4 พฤษภาคม 2560 0
170.jpg
โค้งสุดท้าย FameLab และ School Lab 2017 การแข่งขันนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ FameLab ประเทศไทย และ School Lab ประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2017 ได้มาถึงโค้งสุดท้าย เมื่อทั้งสองรายการได้ผู้เข้ารอบสุดท้ายรายการละ 10 คน ที่จะชิงชนะเลิศในเดือนพฤษภาคมนี้ 12 เมษายน 2560 0
169.jpg
สวทน. จัดพิธีรดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 10 เมษายน 2560 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวอวยพรแก่พนักงาน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย 10 เมษายน 2560 2
163.jpg
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560 - รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยพนักงาน สวทน. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในฐานะผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2560” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม 31 มีนาคม 2560 6
158.jpg
24 มีนาคม 2560 ก้าวสู่ปีที่ 38 วันสถาปนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี..วท.” ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสาครบรอบ 38 ปี พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี..วท.” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2560 0
159.jpg
สวทน. โต้โผจัดงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” เปิดเวทีเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร แบบครบวงจร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 24 มีนาคม นี้ 24 มีนาคม 2560 0