ข่าวประชาสัมพันธ์
142.jpg
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส 2560 แด่ สวทน. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2560 มอบให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 3 กุมภาพันธ์ 2560 4
78.jpg
โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน โครงการ WiL คือ การนำโรงเรียนไปไว้ในโรงงาน เพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ทันที 26 มกราคม 2560 2
137.jpg
สวทน. ร่วมกับ มทส. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากฟินแลนด์ ร่วมเวิร์คช๊อป “Service Design for Business” ในโครงการ "Startup Thailand Academy" โครงการ “Startup Thailand Academy” ภายใต้ภารกิจ โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ 24 มกราคม 2560 13
138.jpg
สวทน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กระทรวงวิทย์ฯ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 23 มกราคม 2560 0
141.jpg
สอบคัดเลือก“วิล”ภาคอีสานคึกคัก น้องๆ ม.ปลาย ที่ฝันอยาก “เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ” ร่วมชิงชัย ด้าน สวทน. เผยเตรียมเดินหน้าจัดสอบต่อที่ ราชบุรี ตาก ลำปาง ต้นกุมภาฯ นี้ จัดสอบโครงการ“วิล”ภาคอีสานคึกคัก นักเรียนเข้าสอบเป็นจำนวนมาก ด้าน สวทน. เจ้าของโครงการเผยเตรียมเดินหน้าจัดสอบต่อที่ ราชบุรี ตาก ลำปาง ต้นกุมภาฯ นี้ 21 มกราคม 2560 5
135.png
สวทน. ดันโครงการ “วิล” โรงเรียนในโรงงาน บุกเหนือและอีสาน ปั้นเด็กเก่ง หลังพบภาคอุตสาหกรรม – บริษัทยักษ์ใหญ่ขอรับส่งเสริมลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาท ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กล่าวว่า สวทน. เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน “วิล” (Work-integrated Learning :WiL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา 19 มกราคม 2560 7
134.jpg
คณะเจ้าหน้าที่เนปาล เข้าฟังบรรยาย ณ สวทน. ในหัวข้อ "การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย" ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย" 16 มกราคม 2560 7
140.jpg
นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง 8 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมชาติ ในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมนั่งเป็นประธานประชุมนัดแรกปลายกุมภาฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 16 มกราคม 2560 6
131.jpg
รมว.วท เปิดงาน ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 – สวทน. ร่วมเปิดบูธ “บ้านศักยภาพ” จำหน่ายงานไม้และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์สปา ฝีมือผู้พิการ ที่ใช้ซอฟแวร์ช่วยจัดการด้านการขาย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 ” ณ เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล 12 มกราคม 2560 0
132.jpg
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 วันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 วันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม นี้ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซ.โยธี ถ.พระรามที่ 6 12 มกราคม 2560 0
133.jpg
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11 มกราคม 2560 5
129.jpg
ก.วิทย์ ผนึกกำลังพันธมิตรบน ถ.พระรามที่ 6 จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ด้านฟู้ดอินโนโพลิส เตรียมสถานี “เจลลี่พระราชทาน ของขวัญของพ่อ” ให้น้องๆ ร่วมสนุกภายในงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์ บนถนนโยธี และถนนพระรามที่ 6 แถลงข่าวการจัดงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์" รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด ‘นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ’ 6 มกราคม 2560 0
128.jpg
สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ กระทรวงวิทย์ศาสตร์ฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 มกราคม 2560 2
127.jpg
ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าพบ เลขาธิการ สวทน. หารือโครงการศูนย์วิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ SME และ Startup 28 ธ.ค. 59 - ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เดินทางเข้าพบ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ห้อง War Room สวทน. 28 ธันวาคม 2559 0
126.jpg
รมว.วิทย์ฯ คนใหม่ เยี่ยม สวทน. กำชับขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม “กิติพงค์” แจงละเอียดยิบ โครงการเด่นสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานและให้นโยบาย 26 ธันวาคม 2559 0