ข่าวประชาสัมพันธ์
96.jpg
สวทน. จัดเวทีประชุมใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย รวมนักวิจัยอาเซียนกว่า 300 คน ร่วมกำหนดอนาคตนวัตกรรมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN STI FORUM 2016 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ 21 กันยายน 2559 4
95.jpg
มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(CSTP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เสนอขอความเห็นชอบเข้าร่วมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CSTP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD ) 15 กันยายน 2559 6
93.jpg
รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการฯ สวทน. ได้เข้าพบ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการฯ สวทน. และนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย ได้เข้าพบ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายพรหมโชติ ไตรเวช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 กันยายน 2559 4
94.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการฯ สวทน. เข้าร่วมประชุม British Council’s Newton Fund Global Team และการประชุม Engineering a Better World Conference ณ สหราชอาณาจักร ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการฯ สวทน. เข้าร่วมประชุม British Council’s Newton Fund Global Team และการประชุม Engineering a Better World Conference ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กันยายน 2559 ณ สหราชอาณาจักร 14 กันยายน 2559 6
92.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการฯ สวทน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 (National Startup Committee) 12 กันยายน 2559 1
91.jpg
การประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 “ร่วมกำหนดอนาคตนวัตกรรมอาเซียน” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 (ASEAN STI Forum 2016) ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ 5 กันยายน 2559 2
90.jpg
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0" ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0" 2 กันยายน 2559 0
88.jpg
ยกอุตสาหกรรมระบบราง เร่งเครื่องไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้าพัฒนากำลังคนทะลุ 20,000 ราย ภายใน 5 ปี ไบเทค 1 กันยายน 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประเทศไทย 4.0" ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 1 กันยายน 2559 0
89.jpg
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 6/2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 6/2559 1 กันยายน 2559 3
87.jpg
สวทน. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 30 สิงหาคม 2559 1
86.jpg
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวทน. เข้าร่วมงานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" วันที่ 18 สิงหาคม 2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเจ้าหน้าที่ สวทน. เข้าร่วมงานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" 18 สิงหาคม 2559 0
85.jpg
งานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้มีงานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2559 โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง (สจล.) มีกำหนดการจัด งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2559 1
83.jpg
เลขาธิการใหม่ สวทน. ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูเส้นทางสู่ไทยแลนด์ 4.0 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เจาะลึกดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ชี้โครงสร้างพื้นฐาน วทน. ไทยห่างไกลเกาหลีใต้ แนะทางออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โชว์นวัตกรรมอนาคตปูเส้นทางสู่ไทยแลนด์ 4.0 2 สิงหาคม 2559 0
82.jpg
โครงการ ASEAN STI Youth Forum 2016 ความร่วมมือในการทำโครงการอวกาศครั้งแรกของเยาวชนอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน). ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ASESAN STI Youth Forum 2016 หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี 1 สิงหาคม 2559 0
81.jpg
ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ แบบสำรวจความต้องการพัฒนาอบรมวิศวกรผ่านระบบออนไลน์ในภาคอุตสาหกรรมไทย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาบุคลากรวิศวกร (New Engineering) ของภาคอุตสาหกรรมไทย 28 กรกฎาคม 2559 2