ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 “ร่วมกำหนดอนาคตนวัตกรรมอาเซียน” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาเซียน เอส ที ไอ ฟอรัม 2016 (ASEAN STI Forum 2016) ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ 5 กันยายน 2559 2
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0" ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0" 2 กันยายน 2559 0
ยกอุตสาหกรรมระบบราง เร่งเครื่องไทยแลนด์ 4.0 ตั้งเป้าพัฒนากำลังคนทะลุ 20,000 ราย ภายใน 5 ปี ไบเทค 1 กันยายน 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประเทศไทย 4.0" ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 1 กันยายน 2559 0
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สวทน. ครั้งที่ 6/2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 6/2559 1 กันยายน 2559 2
สวทน. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 30 สิงหาคม 2559 1
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวทน. เข้าร่วมงานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" วันที่ 18 สิงหาคม 2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเจ้าหน้าที่ สวทน. เข้าร่วมงานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" 18 สิงหาคม 2559 0
งานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้มีงานแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2559 โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง (สจล.) มีกำหนดการจัด งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2559 1
เลขาธิการใหม่ สวทน. ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูเส้นทางสู่ไทยแลนด์ 4.0 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เจาะลึกดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ชี้โครงสร้างพื้นฐาน วทน. ไทยห่างไกลเกาหลีใต้ แนะทางออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โชว์นวัตกรรมอนาคตปูเส้นทางสู่ไทยแลนด์ 4.0 2 สิงหาคม 2559 0
โครงการ ASEAN STI Youth Forum 2016 ความร่วมมือในการทำโครงการอวกาศครั้งแรกของเยาวชนอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน). ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ASESAN STI Youth Forum 2016 หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี 1 สิงหาคม 2559 0
ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ แบบสำรวจความต้องการพัฒนาอบรมวิศวกรผ่านระบบออนไลน์ในภาคอุตสาหกรรมไทย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาบุคลากรวิศวกร (New Engineering) ของภาคอุตสาหกรรมไทย 28 กรกฎาคม 2559 2
กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ชี้ไทยขึ้นอันดับ 28 จาก 30 ในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD World Competitiveness) จากประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ นโยบายการเงินการคลังมีอันดับดีขึ้น 6 กรกฎาคม 2559 4
35 หน่วยงานสานพลังประชารัฐเปิดเมืองนวัตกรรมอาหาร กระทรวงวิทย์ฯ เร่งสปีดเต็มสูบเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ ผนึก 9 หน่วยงานรัฐ 13 บริษัทเอกชน 12 มหาวิทยาลัย และ 1 สมาคม ปักธงเป็นรูปธรรมกลางปีนี้ พร้อมขยายปีกสู่ภูมิภาคในอนาคตอันใกล้ 31 พฤษภาคม 2559 12
โครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สวทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 25 มีนาคม 2559 12
งานแถลงข่าวการจัดงาน AUTM ASIA 2016 ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวทน. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 ศ. ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน AUTM ASIA 2016 18 กุมภาพันธ์ 2559 9
คณะทำงาน Food Innopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินีกรุงเทพฯ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และคณะทำงาน Food Innopolis กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) 17 กุมภาพันธ์ 2559 12