ข่าวประชุม สัมมนา
223.jpg
Thai S&T Minister recognized for his leadership on national startup policy Dr. Pichet Durongkaveroj, S&T Minister, was honored with Startup Nations Award for National Policy Leadership by the Global Entrepreneurship Network (GEN). The award was announced at the Startup Nations Summit held on 18-20 November 2016 in Cork, Ireland. 21 กันยายน 2559 1
84.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบนวัตกรรมแห่งชาติของการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดสำหรับ Startup และ SMEs ในประเทศไทย" ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 8 สิงหาคม 2559 53
80.jpg
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1 สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1 สำหรับผู้ประกอบการ อุตฯ อาหาร/เกษตร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น !!! หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 13 กรกฎาคม 2559 41
76.jpg
THAI-SPANISH JOINT WORKSHOP THAI-SPANISH JOINT WORKSHOP 3 มิถุนายน 2559 27
75.jpg
Waste-to-Energy: The Swedish Approach Sweden has vowed to become one of the world's first fossil fuel-free nations. It is a global frontrunner in the energy and environment sectors, offering state-of-the-art technologies and services. Being a leading nation in waste management including waste-to-energy systems, Sweden imports garbage from nearby countries to use as fuel. More than 99 % of household waste is recycled and 47 % of household waste is used as fuel in more than 30 waste-to-energy plants throughout the country. In total, the waste-to-energy plants produce electricity to 250,000 private households and provide heating to 810,000 households. 11 พฤษภาคม 2559 21
72.jpg
AUSTRALIA-THAILAND SCIENCE DIPLOMACY PROGRAM: RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM 2016 The National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) in association with the Australian Embassy in Thailand is organizing the Australia-Thailand Research and Innovation Symposium 2016. The purpose of the symposium is to enhance research collaboration and increase commercial research partnership between Thailand and Australia in the areas of Agribusiness and Bio-energy and Integration to Smart Grid. 27 เมษายน 2559 76