ข่าวประชุม สัมมนา
151.jpg
สวทน. ประกาศตัวเลขลงทุนวิจัยปี 58 สูงถึง 84,000 ล้านบาท ชี้อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ เคมี แชมป์ “รมว.วิทย์” เผยพร้อมหนุนเต็มที่ เชื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สวทน.จัดงาน CEO Innovation 2017 พร้อมประกาศตัวเลขลงทุนวิจัยปี 58 สูงถึง 84,000 ล้านบาท ชี้อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ เคมี แชมป์ ด้าน “รมว.วิทย์” เผยพร้อมหนุนเต็มที่ เชื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 10 มีนาคม 2560 6
153.jpg
สวทน. ร่วมงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” และงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สวทน.ร่วมพิธีเปิดงาน“Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” และงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017” จาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ระหว่างภาครัฐและเอกชน 11 องค์กร 7 มีนาคม 2560 7
148.jpg
ดร.อรรชากา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 - ดร.อรรชากา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารครั้งที่ 1/2560 พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมในฐานะเลขานุการ และ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. และซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis เข้าร่วมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ 1 มีนาคม 2560 2
147.jpg
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยมี เลขาธิการ สวทน. และเลขาธิการ วช. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 28 กุมภาพันธ์ 2560 6
139.jpg
สวทน. ร่วมประชุม UN CSTD พร้อมคณะผู้แทนไทย หารือแนวทางส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร ณ นครเจนีวา องค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้จัดประชุมคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา หรือ CSTD (Commission on Science and Technology for Development) ระหว่างสมัยประชุมประจำปี ค.ศ. 2016 - 2017 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี สวทน. เป็นผู้ประสานงานหลัก และได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับ คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา มาโดยตลอด 23 มกราคม 2560 4
130.jpg
ดร.อรรชกาฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยฯ ย้ำแผนต้องครอบคลุมความต้องการทุกภาคส่วนในสังคม-สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 10 มกราคม 2560 5
223.jpg
Thai S&T Minister recognized for his leadership on national startup policy Dr. Pichet Durongkaveroj, S&T Minister, was honored with Startup Nations Award for National Policy Leadership by the Global Entrepreneurship Network (GEN). The award was announced at the Startup Nations Summit held on 18-20 November 2016 in Cork, Ireland. 21 กันยายน 2559 1
84.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบนวัตกรรมแห่งชาติของการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดสำหรับ Startup และ SMEs ในประเทศไทย" ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 8 สิงหาคม 2559 53
80.jpg
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1 สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 1 สำหรับผู้ประกอบการ อุตฯ อาหาร/เกษตร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น !!! หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 13 กรกฎาคม 2559 41
76.jpg
THAI-SPANISH JOINT WORKSHOP THAI-SPANISH JOINT WORKSHOP 3 มิถุนายน 2559 28
75.jpg
Waste-to-Energy: The Swedish Approach Sweden has vowed to become one of the world's first fossil fuel-free nations. It is a global frontrunner in the energy and environment sectors, offering state-of-the-art technologies and services. Being a leading nation in waste management including waste-to-energy systems, Sweden imports garbage from nearby countries to use as fuel. More than 99 % of household waste is recycled and 47 % of household waste is used as fuel in more than 30 waste-to-energy plants throughout the country. In total, the waste-to-energy plants produce electricity to 250,000 private households and provide heating to 810,000 households. 11 พฤษภาคม 2559 22
72.jpg
AUSTRALIA-THAILAND SCIENCE DIPLOMACY PROGRAM: RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM 2016 The National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) in association with the Australian Embassy in Thailand is organizing the Australia-Thailand Research and Innovation Symposium 2016. The purpose of the symposium is to enhance research collaboration and increase commercial research partnership between Thailand and Australia in the areas of Agribusiness and Bio-energy and Integration to Smart Grid. 27 เมษายน 2559 76