ข่าวประชาสัมพันธ์
391.jpg
ผู้บริหารฟู้ดอินโนโพลิสเตรียมบินเจรจาสิงคโปร์ก่อนร่วมมือวิจัยพัฒนา หวังขยายผลเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก ผู้บริหารฟู้ดอินโนโพลิส จะบินไปเจรจากับ A*Star ที่ประเทศสิงคโปร์ ราวต้นปีหน้า โดยจะหารือกันถึงกรอบความร่วมมือ ในส่วนของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ไม่เฉพาะ A*Star เท่านั้น แต่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปลงทุนในสิงคโปร์หลายบริษัทก็สนใจที่จะร่วมงานกับเมืองนวัตกรรมอาหารด้วย 11 ตุลาคม 2561 5
392.jpg
สวทน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 ตุลาคม 2561 0
390.jpg
สวทน. จับมือ บีโอไอ และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น บุกญี่ปุ่น สร้างความมั่นใจนักลงทุน ด้วยโครงการสนับสนุนด้านกำลังคนของรัฐบาลไทย (3 - 5 ตุลาคม 2561) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น หรือ SMBC จัดสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในประเทศไทย พร้อมเผยแพร่โครงการด้านการพัฒนากำลังคนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน ณ จังหวัดฟุกุโอกะ และโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดึงดูดนักลงทุนญี่ปุ่นให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และสนับสนุนนักลงทุนรายเดิมที่มีการลงทุนในประเทศไทยเกิดความมั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น 10 ตุลาคม 2561 4
389.jpg
เลขาธิการ สวทน. ร่วมเวที Global Business Dialogue 2018 Innovating the Sustainable Future” (2 ตุลาคม 2561) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมอภิปราย หัวข้อ “STI Policy for Business Sustainability” ภายในงาน“Global Business Dialogue 2018: Innovating the Sustainable Future” ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ 3 ตุลาคม 2561 4
385.jpg
สวทน. ลุยทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า มั่นใจ! ดึงกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดมสมองสร้างอนาคตประเทศ (1 ตุลาคม 2561) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Strategy) ครั้งที่ 2 : กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ดึงกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดมสมองสร้างภาพอนาคตไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวมอบนโยบายการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Strategy) และความเชื่อมโยงกับการจัดตั้งกระทรวงใหม่ 1 ตุลาคม 2561 13
383.jpg
เลขาธิการ สวทน. เยือนองค์การยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 25 (25th Session of the International Bioethics Committee : IBC) และการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยชีวจริยธรรม (Intergovernmental Bioethics Committee: IGBC) ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 26 กันยายน 2561 2
384.jpg
สวทน. ผนึกกำลัง มิชลิน - มช. - มทร.ล้านนา พัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin Talent Academy (25 ก.ย. 61) สวทน. ผนึกกำลัง บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด ม.เชียงใหม่ และ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin Talent Academy โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mr.Laurent Ladroyes, Head of Development Partners and Recruitment, Thailand Mr. Ali Rezgui, VP Michelin Aircraft Engineering Director บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด และ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนาม ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ 26 กันยายน 2561 0
382.jpg
สวทน. ร่วมสนับสนุนองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปรับปรุงกลไกการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย นักพัฒนานโยบาย สวทน. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “Strengthening linkages between STI and ODA policies in order to address the grand challenges and promote inclusive growth” ซึ่งจัดโดย Ministry of Science and ICT ของสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organization for Economic Co-operation and Development : OECD ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 25 กันยายน 2561 1
381.jpg
“เมืองนวัตกรรมอาหาร” ลุยเกษตรชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเดินสายจัดกิจกรรมบูธแคมป์ สร้างนวัตกิจ รุ่นใหม่ เฟ้นจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. กล่าวในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารว่า ตลอด 2 ปี ของการดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารมีการพัฒนาอย่างเนื่อง นอกจากจะขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาคแล้ว ยังลงไปทำงานกับชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากด้วย ถือเป็นความท้าทายของการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารที่สำคัญอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ เรายังพยายามที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์นวัตกรรมอาหารซึ่งมีตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทั้งรายเล็ก กลาง ใหญ่ และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเมืองนวัตกรรมอาหารได้ทั่วถึง 20 กันยายน 2561 4
380.jpg
ประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม” เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอและชี้แจงวัตถุประสงค์ “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม (Regulatory Sandbox)” โดยได้เชิญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง 19 กันยายน 2561 5
379.jpg
สวทน. รับงบ 1,000 ลบ. ขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชาติ ปี 62 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแผนการดำเนินงานของ สวทน. ประจำปี 2562 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยในฐานะประธานการประชุมฯ ว่า เมื่อกระทรวงใหม่เกิดขึ้น สวทน. จะต้องมีบทบาทในการดูแลในมิติอุดมศึกษาด้วย โดยภาพ สวทน. จะเป็นเสมือนสภาพัฒน์ฯ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และอุดมศึกษา และจะต้องเป็นคลังสมองของกระทรวงใหม่ โดยดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเชิงระบบมากขึ้น และต้องเร่งสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18 กันยายน 2561 4
378.jpg
กองทัพบก เดินหน้าทำกรอบโจทย์วิจัยเทคโนโลยีทางทหาร คิกออฟ ระดับนโยบาย ดึง สวทน. ทำโรดแมปทางเทคโนโลยีของกองทัพ (13 กันยายน 2561) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 สวทน. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. เป็นประธานนำการหารือ 13 กันยายน 2561 1
377.jpg
สวทน. รับไม้ต่อจากนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 จับมือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดโครงการ บิสซิเนส บราเดอร์ ฮูด ปั้นทีมนักศึกษาสู่วงการ สตาร์ท อัพ กิจกรรม Farewell Networking Dinner & Closing Ceremony ภายใต้โครงการ Business Brotherhood 2018 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมผนึกกำลัง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพในการให้ความรู้และข้อแนะนำเชิงธุรกิจหลายๆ 7 กันยายน 2561 1
376.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนโยบายนวัตกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนโยบายนวัตกรรม 6 กันยายน 2561 7
374.jpg
นักวิจัยกอดคอเฮ!! ครม.ปลดล็อคงานวิจัยขึ้นหิ้ง เลขาธิการ สวทน. ลั่น เดินหน้าพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเต็มสูบ หลังจากที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ดำเนินการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อหวังปลดล็อคการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของไทย ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหาติดขัดมาหลายปี และจะช่วยปลดล็อคปัญหาผลงานวิจัยขึ้นหิ้งได้อย่างเป็นรูปธรรม 5 กันยายน 2561 8