ข่าวประชาสัมพันธ์
241.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับเครือข่ายระดมสมอง จัดเวิร์คช็อป Spearhead Session ไบเทค บางนา / เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดเวิร์คช็อป Spearhead Session เพื่อระดมสมองในประเด็นเกี่ยวกับ Functional Food , Functional Ingredient โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) มาเป็นเครื่องมือในการทำเวิร์คช็อปในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้กล่าวถึงรายละเอียดและที่มาของ Spearhead Program 22 กันยายน 2560 4
237.jpg
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ Food Technology ในงาน Thai Tech Expo 2017 ไบเทค บางนา/ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Food Technology ภายในงาน Thai Tech Expo 2017 โดยมี ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ให้การต้อนรับ พร้อมคณะทำงานเมืองนวัตกรรม (Food Innopolis) 21 กันยายน 2560 3
242.jpg
ผ่านฉลุย!! สวนช. เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คน ต่อประชากร 10,000 คน ใน 20 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ระบุ เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คนต่อประชากร 10,000 คน ภายใน 20 ปี 20 กันยายน 2560 2
234.jpg
นับถอยหลังเตรียมพบกับ “Food Technology” ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ เพื่อนักลงทุน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2560 Hall 105 – 106 BITEC บางนา นับถอยหลังเตรียมพบกับ “Food Technology” ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ เพื่อนักลงทุน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2560 Hall 105 – 106 BITEC บางนา ซึ่งโครงการ Food Innopolis ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคการศึกษา นำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอาหารมาจัดแสดงให้ความรู้ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารของประเทศไทย โดยในพื้นที่นิทรรศการด้าน “Food Technology” นั้น จะประกอบไปด้วยโซนที่น่าสนใจต่างๆ 18 กันยายน 2560 8
230.jpg
สวทน. ชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ชูแผนงาน Spearhead เป็นหนึ่งในเป้าหมายสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง / สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน (กพร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 8 กันยายน 2560 12
236.jpg
ทูต 80 ประเทศทั่วโลกเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย วันที่ 8 กันยายน 2560 อาคาร INC2 เมืองนวัตกรรมอาหาร อุุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ซีอีโอ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้การต้อนรับคณะทูตต่างประเทศทั่วโลก จำนวน 80 คน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานนำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเมืองนวัตกรรอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ที่สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี 8 กันยายน 2560 3
228.jpg
แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 7 กันยายน 2560 20
231.jpg
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวง เยี่ยมชม เทคโนโลยี โรงงานซีเกท ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมเยี่ยมชมเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานเทพารักษ์) เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมเยี่ยมชม 6 กันยายน 2560 1
226.jpg
สวทน. เสนอร่าง พรบ.สตาร์ทอัพ - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ขานรับ เตรียมชงรัฐบาลประกาศใช้เร็วๆ นี้ กระทรงการคลัง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. …. แก่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ที่มีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ เผยคณะกรรมการขานรับ พร้อมเตรียมชงร่าง พรบ. ดังกล่าว ต่อรัฐบาลเร็วๆ นี้ 5 กันยายน 2560 4
225.jpg
“Thai Tech Expo 2017” เทคโนโลยีไทย…ก้าวไกลสู่….ไทยแลนด์ 4.0 “Thai Tech Expo 2017” งานที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว!! วันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน) ชวนร่วมงาน “Thai Tech Expo 2017” “เทคโนโลยีไทย…ก้าวไกลสู่….ไทยแลนด์ 4.0” จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 กันยายน 2560 7
215.jpg
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มอบรางวัล Prime Minister’s Award 2017 เชิดชูเกียรติเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี - ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’ s Award 2017 ครั้งที่ 1 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์และเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Award 2017 และเป็นกำลังใจให้ครูวิทยาศาสตร์ทุกๆ คนมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป 23 สิงหาคม 2560 1
212.jpg
สวทน. เข้าร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" วันที่ 18 สิงหาคม 2560 (เวลา 7.30 น.) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง และเจ้าหน้าที่ สวทน. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 สิงหาคม 2560 3
213.jpg
พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ก้าวสู่ปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมวางพานพุ่มและพิธีเปิดงานดังกล่าว 18 สิงหาคม 2560 1
211.jpg
ยุวทูตวิทยาศาสตร์ไทยจากสหรัฐ เข้าเยี่ยม สวทน. เพื่อดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 (เวลา 9.30 น.) ณ ห้องหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้การสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในประเทศไทย ตามโครงการค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปีที่ 2 (Young Ambassadors in Science and Technology Program) โดยมี นายกฤษฎา ธาราสุข ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน หัวหน้าคณะ นำคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2560 3
210.jpg
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 (07.00 น.) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 851 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย นายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริการองค์รก สวทน. เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 12 สิงหาคม 2560 2