ข่าวประชาสัมพันธ์
360.jpg
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี 10 สิงหาคม 2561 0
359.jpg
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ผู้บริหาร และพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 8 สิงหาคม 2561 0
358.jpg
​สวทน. ปลื้ม บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวขยาย ฟู้ดอินโนโพลิส 7 แห่ง เตรียมดันนโยบายเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อเนื่อง ตามที่ “บอร์ดบีโอไอ” ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้ขยายเครือข่าย ฟู้ดอินโนโพลิส หรือ เมืองนวัตกรรมอาหาร อีก 7 แห่ง นอกเหนือจากโครงการที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบด้านการเกษตรด้วยการวิจัยและพัฒนาในทั่วทุกภาคของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก สวทน. เดินหน้าเตรียมดันนโยบายเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อเนื่อง 29 กรกฎาคม 2561 1
357.jpg
สวทน. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 28 กรกฎาคม 2561 1
356.jpg
STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1 : Interfacing engineering and biology : a way to link fundamental research and translational development? สวทน. จัดกิจกรรม STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1 : Interfacing engineering and biology : a way to link fundamental research and translational development? ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 เจ้าของผลงาน บูรณาการศาสตร์หลากสาขา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพันธุศาสตร์อย่างยั่งยืน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ รวมถึงนักวิชาการภาคการศึกษา และภาคเอกชนที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มาร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง 26 กรกฎาคม 2561 1
355.jpg
คณะผู้บริหาร และพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานในพิธี 25 กรกฎาคม 2561 0
354.jpg
STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1 : Interfacing engineering and biology : a way to link fundamental research and transnational development? สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ นักวิชาการภาคการศึกษา และภาคเอกชนที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ร่วมกิจกรรม STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 1 : Interfacing engineering and biology : a way to link fundamental research and transnational development? ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 61 24 กรกฎาคม 2561 1
353.jpg
การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เขียนบทความการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม โดยเปิดเผยถึง “ 2 ภารกิจ 3 ปฎิรูป 8 แนวทาง” โดยกระทรวงใหม่นี้มีอยู่ 2 ภารกิจที่สำคัญ คือ 1) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2) เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 23 กรกฎาคม 2561 1
352.jpg
สวทน. เตรียมส่งแพคเกจ “มาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์” เสนอ ครม. (20 กรกฎาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยได้มีการนำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำข้อเสนอมาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Policy Package) ในที่ประชุม และพร้อมเตรียมเสนอ 2 (ร่าง) พ.ร.บ. เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เร็วๆ นี้ 20 กรกฎาคม 2561 4
351.jpg
ร่วมอภิปรายหลักสูตร “โครงการสำคัญของชาติต่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (19 กรกฎาคม 2561) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมอภิปรายหลักสูตร “โครงการสำคัญของชาติต่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 19 กรกฎาคม 2561 1
350.jpg
ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร เผย ห้ามใช้ไขมันทรานส์ไม่ใช่เรื่องใหม่ วอนสังคมอย่าตื่นตระหนก ชี้เอกชนไทยหลายแห่งงดใช้มา 5 - 6 ปีแล้ว จากกรณีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข สั่งห้ามผลิต นำเข้า จำหน่ายไขมันทรานส์ หลังปรากฎหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 17 กรกฎาคม 2561 2
349.jpg
“สุวิทย์” ระดมทัพหัวหอกรัฐ – เอกชน เปิดเวที “ไบโออีโคโนมี” สกัดข้อมูลจุดแข็งไทย สู่โมเดลการพัฒนาประเทศในอนาคต (14 กรกฎาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เศรษฐกิจชีวภาพไทย” ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อระดมกูรูทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ประมาณ 80 คน มองหาแนวทางกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยต่อไป 14 กรกฎาคม 2561 7
348.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University Executive Training)” (10 กรกฎาคม 2561) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University Executive Training)” ณ Siam@Siam Design Hotel Bangkok เดินหน้าสร้างระบบนิเวศน์แห่งความเป็นผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (IDE Ecosystem Development) 10 กรกฎาคม 2561 3
347.jpg
Town Hall Meeting “เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อประเทศไทยและสังคมที่ดีกว่า” (6 กรกฎาคม 61) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพบปะ คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในกิจกรรม Town Hall Meeting “เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อประเทศไทยและสังคมที่ดีกว่า” ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพบปะพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ตลอดจนการเปิดรับฟังความเห็นจากพนักงานโดยตรงต่อประเด็นดังกล่าว 6 กรกฎาคม 2561 2
346.jpg
เมืองนวัตกรรมอาหาร จับมือ อิตาลีมุ่งสู่เป้าหมาย “ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก” (4 กรกฎาคม 2561) สวทน. โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ลงนามความร่วมมือ กับสถาบันอาหาร แห่งอนาคต (Future Food Institute) สาธารณรัฐอิตาลี ณ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ในอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และ Prof. Matteo Vignoli ผู้อำนวยการโครงการ Global Mission จากสถาบันอาหารแห่งอนาคต สาธารณรัฐอิตาลี เป็นผู้ร่วมลงนาม และมี Mr.Simone Cattaneo (Commercial Officer) เป็นพยานกิตติมศักดิ์ รวมทั้งนางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากสถาบันอาหารแห่งอนาคต ร่วมเป็นสักขีพยาน 4 กรกฎาคม 2561 0