ข่าวประชาสัมพันธ์
300.jpg
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส 2561 แด่ สวทน. วันนี้ (8 ก.พ. 2561) เมื่อประมาณเวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2561 มอบให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. เป็นผู้รับมอบ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน สวทน. ยิ่ง 8 กุมภาพันธ์ 2561 3
298.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The STI Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform – The Scoping and Networking Workshop on STI Strategy Design and Capacity Development เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The STI Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform – The Scoping and Networking Workshop on STI Strategy Design and Capacity Development” ณ โรงแรมดอนจัน พาเลซ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีนายหุมพัน อินธะราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว และ ดร.เพ็ญศรี กันตะโสพัตร์ ที่ปรึกษาสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ. เป็นประธานร่วม 7 กุมภาพันธ์ 2561 93
299.jpg
สวทน. ร่วมกับ Innovate UK สร้างผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารนโยบายนวัตกรรม ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และ ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานกำหนดนโยบายและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ร่วมการฝึกอบรมโครงการ Global Innovation Policy Accelerator (GIPA) ครั้งที่ 1 ร่วมกับผู้บริหารจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน (นายพิษณุ สุวรรณะชฎ) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 7 กุมภาพันธ์ 2561 2
297.jpg
“ฟู้ดอินโนโพลิส” หนุนพัฒนาบุคลากรด้านประสาทสัมผัส เผยเทรนด์โลกต้องการนวัตกรรมประกอบการตัดสินใจเลือกบริโภค ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับกลไกการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยี การทดสอบรสชาติอาหารด้วยประสาทสัมผัส ซึ่งมีความสำคัญมากกับการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ทั้งนี้ อาหารต่อให้หน้าตาดีแค่ไหน หากรสชาติไม่ถูกปากผู้บริโภคก็ไม่มีความหมายด้วยเหตุนี้ เมืองนวัตกรรมอาหารก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการที่สนใจได้นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ได้มากยิ่งขึ้น 6 กุมภาพันธ์ 2561 3
296.jpg
“ประจิน” เร่งผลักดันระบบวิจัยและนวัตกรรม คาด!! เห็นภาพการปฏิรูปภายในเดือน ก.ย. 61 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานการประชุม โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ และ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ของการประชุม 5 กุมภาพันธ์ 2561 2
295.jpg
สวทช. เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ผศอ.) NECTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 2 กุมภาพันธ์ 2561 6
293.jpg
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นัดแรก ปี 61 ดัน 6 แผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เสนอที่ประชุม ดร. สิริพร พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเสนอแผนงานที่สำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม 1 กุมภาพันธ์ 2561 2
292.jpg
สวทน. ร่วมคณะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมคณะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 – 29 มกราคม 2561 เพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสานต่ออายุข้อตกลง Science and Technology Agreement (STA) ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี พร้อมร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Annual ATPAC-NRCT-MOST-OHEC-IPST Conference) ณ เมืองแทมปา ฟลอริดา 29 มกราคม 2561 2
291.jpg
สวทน. รับลูก กระทรวงวิทย์ฯ ดึง Ease of Doing Innovation Business เสริมแกร่งภาคธุรกิจไทยแข่งขันระดับโลก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Thailand 4.0 R&I Open Forum ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อการออกแบบโครงสร้างระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการปลดล็อคอุปสรรคและข้อจำกัดให้สามารถเพิ่มระดับความง่ายในการทำธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยทั้งรัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ร่วมเสนอข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 23 มกราคม 2561 6
290.jpg
คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยฯ เห็นชอบแนวทางการบริหารงบประมาณแผนงานสเปียร์เฮด (18 มกราคม 2561) รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) เป็นประธานการประชุม 19 มกราคม 2561 2
289.jpg
สุวิทย์ฯ นั่งประธานประชุมบอร์ด สวทน. นัดแรก ปี 61 เตรียมผุด 2 เมกะโปรเจค ปั้นบริษัทนวัตกรรม และ National Regulatory Sandbox พร้อมเร่งผลักดันให้เกิด Ease of doing Innovation Business (17 มกราคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน และดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม 18 มกราคม 2561 2
288.jpg
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการทดลอง “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Academy)” (14 – 15 มกราคม 2561) รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมคณะทำงาน สวทน. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการทดลอง “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Academy)” ณ ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เชื่อ!! สามารถสร้างแรงจูงใจเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต 17 มกราคม 2561 0
287.jpg
การหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ Internet of Things (IoT) Platform สำหรับประเทศไทย (11 มกราคม พ.ศ. 2561) รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) และ รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง ในกลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวทน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ Internet of Things (IoT) Platform ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 12 มกราคม 2561 1
286.jpg
สวทน. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย รับวันเด็กแห่งชาติ 2561 พา “ท่องโลกใต้ท้องทะเล” ในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านฉากโฮโลแกรมขนาดเล็กที่ใครก็สามารถประดิษฐ์ได้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สถานีที่ 28 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561 ชวนน้องๆ “ท่องโลกใต้ท้องทะเล” ในรูปแบบ 3 มิติ และกิจกรรม “ห้องแล็บนักวิทย์น้อย” ประดิษฐ์ฉากโฮโลแกรม หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่สนใจศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ 11 มกราคม 2561 1
285.jpg
สวทน. ร่วมรับ 3 โครงการใหญ่ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2561 จากการประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการหารือ และนำเสนอแผนงานโครงการภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2561 ต่อรองนายกรัฐมนตรี หลายมิติเพื่อตอบโจทย์ 3 ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวง คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 การลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 10 มกราคม 2561 3