ข่าวประชาสัมพันธ์
336.jpg
เรียกร้องอบรมนักรังสรรค์กลิ่นรสต่อเนื่องชี้หลักสูตรเข้มไม่แพ้ต่างประเทศแต่ราคาถูกกว่า 5 เท่า เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการรังสรรค์กลิ่นรส (Flavor Creation) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์กลิ่นรส จากบริษัทโคคาโคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr.Patricio R. Lozano และ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมงานต่างตอบรับว่าเป็นคอร์สการอบรมที่ดีมาก และถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 11 พฤษภาคม 2561 3
335.jpg
"ฟู้ดอินโนโพลิส" บุกแดนมะกะโรนี ลงนามร่วมมือสถาบันอาหารแห่งอนาคตอิตาลี เปิดทางสานต่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมสองแผ่นดิน ในระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเมืองนวัตกรรมอาหาร นำโดย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส เดินทางไปยังสถาบันอาหารแห่งอนาคต ประเทศอิตาลี เพื่อลงนามความร่วมมือ ภายใต้กรอบ “การเสริมสร้างความร่วมมือจากความร่วมมือในด้านนวัตกรรมอาหาร” 10 พฤษภาคม 2561 9
333.jpg
“ฟู้ดอินโนโพลิส” ของไทยเจ๋ง สถาบันอาหารชั้นนำอิตาลีเลือกเป็น 1 ใน 10 ของโลก ให้เป็นฮับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารของโลก ที่ใครก็ต้องมาดู เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส เยือนสถาบันอาหารแห่งอนาคต ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับการคัดเลือกจากสถาบันอาหารแห่งอนาคต ประเทศอิตาลี ให้เป็น 1 ใน 10 ของโลกที่เป็นฮับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ประเทศไทยจะเป็นที่หมายของนักศึกษาจากทั่วโลกในหลักสูตร Future Food Innovation ซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย ที่จะเกิดกิจกรรมในการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาหารโลก 7 พฤษภาคม 2561 2
334.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิสและเครือข่าย 6 มหาวิทยาลัย ติวเข้มทักษะรังสรรค์กลิ่นรส หวังปั้นนักเทคโนโลยีกลิ่นรสทีมชาติทีมแรก ลงแข่งในอุตสาหกรรมอาหาร มั่นใจอัตลักษณ์อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย เปิดการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการรังสรรค์กลิ่นรส (Flavor Creation) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Patricio R. Lozano ผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์กลิ่นรส จากบริษัทโคคาโคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร 7 พฤษภาคม 2561 5
331.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส ส่งโครงการ “PADTHAI 2018” หวังติดปีกพร้อมลุยธุรกิจนวัตกรรมอาหารในต่างประเทศ เมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิส เปิดอบรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ประกอบธุรกิจอาหารและต้องการพัฒนารูปแบบธุรกิจเดิมโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ PADTHAI 2018 by Food Innopolis โดยระดมวิทยากรระดับหัวกะทิมาให้ความรู้อย่างเข้มข้น 3 เดือนเต็ม ตั้งแต่ พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 5
332.jpg
“สุวิทย์” นำทัพเดินหน้าปฏิรูประบบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” 5 พฤษภาคม 2561 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เร่งเดินหน้าปฏิรูประบบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดมเชิญหน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กว่า 80 คน ร่วมประชุมหารือ Thailand 4.0 R&I Open Forum ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง การปฏิรูประบบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง ซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ หวังเป็นแนวทางสนับสนุนบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” 5 พฤษภาคม 2561 6
330.jpg
“สุวิทย์” นั่งหัวโต๊ะบอร์ด สวทน. หารือแนวทางใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดันประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เตรียมพลิกโฉมกระทรวงวิทย์ฯ เป็นกระทรวงใกล้ชิดประชาชน (3 พฤษภาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน และดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม 4 พฤษภาคม 2561 8
329.jpg
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 (3 พฤษภาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นรองประธานอนุกรรมการ และมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม 3 พฤษภาคม 2561 5
327.jpg
สวทน. ร่วม พันธมิตร จัดเวทีเสวนา “Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า” ประเดิมหัวข้อแรกสร้างความเข้าใจเรื่อง “ความปลอดภัย” (19 เมษายน 2561) อาคารจัตุรัสจามจุรี - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับพันธมิตรจัดเวทีเสวนา “Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1: ความปลอดภัย” มุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษามาร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 19 เมษายน 2561 1
325.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส เปิดคอร์สพัฒนาทักษะด้านการรังสรรค์กลิ่นรสโดยเฉพาะ พร้อมเชิญกูรูจากบริษัทชั้นนำระดับโลกมาถ่ายทอดเทคนิคแบบไม่มีกั๊ก ฟู้ดอินโนโพลิส เปิดคอร์สพัฒนาทักษะด้านการรังสรรค์กลิ่นรสโดยเฉพาะ พร้อมเชิญกูรูจากบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Coca Cola และ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาถ่ายทอดเทคนิคพิเศษที่เน้นการลงมือจริงแบบไม่มีกั๊ก ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 18 เมษายน 2561 5
324.jpg
สวทน. ร่วมพันธมิตร จัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย หรือ Thailand Rail Academy: TRA ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ร่วมสัมมนานำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย หรือ Thailand Rail Academy: TRA ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน. 17 เมษายน 2561 0
321.jpg
สวทน. ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ (๑๕.๐๐ น) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 เมษายน 2561 2
322.jpg
สำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล 11 เมษายน 2561 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. นำคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงาน สวทน. พร้อมใจใส่ผ้าไทย และชุดลายดอกสีสันสดใส ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สวทน. อาคารจามจุรีแสควร์ ชั้น 14 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น 11 เมษายน 2561 0
320.jpg
Food Innovation Contest 2018 ชวนนิสิตนักศึกษา ฟอร์มทีมเฟ้นไอเดีย นวัตกรรมอาหารสำหรับสังคมสูงวัย และนวัตกรรมอาหาร Less is More – More is More มาแล้ว Food Innovation Contest 2018 ซีชั่น 2 สวทน. ชวนนิสิตนักศึกษา ฟอร์มทีมเฟ้นไอเดีย ภายใต้ 2 โจทย์ใหญ่ นวัตกรรมอาหารสำหรับสังคมสูงวัย และ นวัตกรรมอาหาร น้อยแต่มาก – ยิ่งมากยิ่งได้มาก เปิดรับสมัคร มิถุนายน ศกนี้ 3 เมษายน 2561 4
319.jpg
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 31 มีนาคม 2561 2