ข่าวประชาสัมพันธ์
407.jpg
สวทน. ระดมกูรูหารือเข้ม เดินหน้าหามาตรการปลดล็อคการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สวทน. เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานให้ทุนและภาคเอกชน ร่วมประชุม “การปลดล็อคการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยภาคเอกชนเสนอความเห็นว่านักวิจัยควรรู้จักตลาดก่อนสร้างผลงาน 12 พฤศจิกายน 2561 9
403.jpg
สวทน. – มทร.ธัญบุรี แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของไทย ปี 61 ขนทัพกูรูระบบรางเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นโลจิสติกส์ทางรางในอีอีซี (7 พฤศจิกายน 2561) อาคารจัตุรัสจามจุรี - สวทน. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium –TRAS 2018) ลุยพื้นที่ชลบุรี ไขประเด็นโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ด้านขนส่งทางรางในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ด้านจังหวัดชลบุรี เชื่อ ระบบรางจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการในจังหวัดที่ปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าวิ่งกว่า 10,000 เที่ยวต่อวัน 7 พฤศจิกายน 2561 5
STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3 “เอนไซม์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3 “เอนไซม์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" 7 พฤศจิกายน 2561 5
405.jpg
ไทยพร้อมแล้วสำหรับการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก ซีอีโอฟู้ดอินโนโพลิส ประกาศกลางงานสัมมนา “อุตสาหกรรมอาหาร 4.0” ไทยพร้อมแล้วสำหรับการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก ขณะที่เจ้าของรางวัล “ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์” อันดับ 1 ของโลกหมาด ๆ “ไทยยูเนี่ยน” ชี้ บริษัทอาหารสัญชาติไทย มีโอกาสเติบโตสูง เชื่อภายใน 10 ปี โลกเปลี่ยนแรงงานมีทักษะเท่านั้นที่จะยืนเคียงเทคโนโลยี แนะธุรกิจอาหารปรับตัวและดีดตัวออกจากคู่แข่ง ประสานเสียง Local to Global ต้องไปด้วยกัน 7 พฤศจิกายน 2561 5
402.jpg
“ประยุทธ์” เชื่อ บีซีจี โมเดล มีประโยชน์ อ้อนประชาคมวิจัยลงพื้นที่ ทำความเข้าใจประชาชน ประชาคมวิจัยครึ่งพัน เข้าพบนายกฯ ยื่นข้อเสนอโมเดลเศรษฐกิจ 3 ฐานหลัก ชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว ใช้จุดแข็งความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรไทยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้าน “ประยุทธ์” ชี้หากทำสำเร็จไทยรวยแน่ เชื่อมีประโยชน์ วอนประชาคมวิจัยลงพื้นที่ช่วยรัฐบาล ทำความเข้าใจประชาชน ชมเปาะ “อีสาน 4.0” สุดยอด เชื่อลดจำนวนคนจนภาคอีสานเหลือไม่เกินร้อยละ 4 ภายใน 5 ปี สวทน. อาสาผลักดันสมุดปกขาว สู่ยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ 5 พฤศจิกายน 2561 17
398.jpg
สวทน. พอใจ การดำเนินงานปี 61 ทะลุเป้า ยันเดินหน้าทำงานเชิงรุก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของ สวทน. ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จ สามารถทำงานได้เกินเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เข้มแข็ง โดยได้สร้างกลไก และร่างกฎหมายขึ้นมาหลายฉบับ 2 พฤศจิกายน 2561 10
399.jpg
สวทน. ร่วมกับ TMA จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 อัพเดทแนวโน้มนวัตกรรมอาหารโลกโดยวิทยากรระดับกูรู พลาดไม่ได้ 5-7 พฤศจิกายนนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดกิจกรรม “Food Innopolis International Symposium 2018 Food Industry 4.0 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศิจกายน ณ ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพ เพื่อต่อยอดมุมมองสำหรับทุกคนและทุกองค์กรที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งภาคเอกชน อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ อาจารย์และนักวิจัย เพื่อช่วยเชื่อมโยงงานวิจัยนวัตกรรมสู่มุมมองการตลาดยุคใหม่ 2 พฤศจิกายน 2561 6
400.png
นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย ด้าน Bio – Circular – Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย ด้าน Bio – Circular – Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 พฤศจิกายน 2561 9
401.png
สวทน. ร่วมกับ ITRI และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกันจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านยานยนต์สมัยใหม่" (สาธารณรัฐจีนไต้หวัน) สวทน. และ Industrial Technology Research Institute (ITRI), Taiwan และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกันจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านยานยนต์สมัยใหม่ เรื่อง ซิสเต็มอินทริเกรชั่น (Next-Generation Automotive System Integration)” ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Research Institute: ITRI) เมืองซินจู (Hsinchu County) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของรัฐบาลไต้หวัน 2 พฤศจิกายน 2561 2
406.jpg
สวทน. เชิญวิทยากรระดับแนวหน้า ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใกล้ตัว “เอนไซม์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (1 พฤศจิกายน 2561) สวทน. จัดกิจกรรม STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “เอนไซม์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และยังเป็นผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่างไบโอเทค เอ็มเทค โรงงานสิ่งทอธนไพศาล และ บริษัท เอเซียสตาร์เทรด จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย 1 พฤศจิกายน 2561 2
397.jpg
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 500 นักวิทย์ฯ บุกพบนายก ยื่นสมุดปกขาว จี้รัฐลงทุนวิจัยขั้นสูงใน 4 ด้าน อาหาร การแพทย์สุขภาพ พลังงาน ความมั่นคงของชาติ แจงนักวิทย์ฯ ไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด ร่วมวิจัยระดับโลกกว่าครึ่งหมื่น ด้าน “พล.ประยุทธ์” รับปากรัฐบาลพร้อมลงทุนหากเป็น เช้าวันนี้ (31 ตุลาคม) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ประสานงานนำนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวน 500 คน ร่วมจัดกิจกรรม “นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน” เพื่อยื่นสมุดปกขาวการวิจัยขั้นแนวหน้า ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความพร้อมนำศักยภาพนักวิทย์รุ่นใหม่ กำหนดอนาคตไทย ก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 31 ตุลาคม 2561 18
396.jpg
นายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ “นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน Reinventing Thailand by Young Scientists” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 500 นักวิทย์ฯ บุกพบนายกรัฐมนตรี ยื่นสมุดปกขาว จี้รัฐลงทุนวิจัยขั้นสูง 4 ด้าน อาหาร การแพทย์สุขภาพ พลังงาน ความมั่นคงของชาติ เชื่อพลิกเศรษฐกิจสู่ประเทศพัฒนาแล้ว 30 ตุลาคม 2561 11
395.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิสเนื้อหอม แคนาดามองไทยมีศักยภาพด้านวิจัยโปรตีนจากแมลง เตรียมยกทีมมาเยือนกลางเดือนหน้า ด้านเดนมาร์กสนนวัตกรรมอาหารออร์แกนิค เชื่อไทยจะเป็นฐานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารของอาเซียน ขณะนี้มีหลายประเทศในกลุ่มยุโรปสนใจมาร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารกับประเทศไทย เนื่องจากมองเห็นศักยภาพในหลาย ๆ ด้านของเรา เช่น ประเทศแคนาดา โดยในเบื้องต้นแคนาดามองว่าประเทศ ไทยมีศักยภาพด้านการวิจัยโปรตีนจากแมลง ซึ่งแคนาดาสนใจเรื่องนี้มาก ขณะเดียวกัน เราก็สนใจแคนาดา ในฐานะที่มีศักยภาพด้านการวิจัยอาหารทะเล โดยเดือนหน้าทาง NRC ก็จะยกทีมมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน Food Innopolis Symposium 2018 งานนี้จะเป็นเวทีเปิดความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา ด้านนวัตกรรมอาหารอย่างเป็นทางการ 25 ตุลาคม 2561 5
394.jpg
ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ผู้บริหาร และพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี 20 ตุลาคม 2561 1