ข่าวประชาสัมพันธ์
126.jpg
รมว.วิทย์ฯ คนใหม่ เยี่ยม สวทน. กำชับขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม “กิติพงค์” แจงละเอียดยิบ โครงการเด่นสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานและให้นโยบาย 26 ธันวาคม 2559 5
123.jpg
การจัดประชุมประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี วันที่ 22 ธ.ค. 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560-2564) 23 ธันวาคม 2559 1
124.jpg
สวทน.ร่วมปันน้ำใจ บริจาคอาหารกลางวันแด่น้องๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย 23 ธ.ค. 59 - สำนักงานคณะกรรมการนโนบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดกิจกรรมจิตอาสา แบ่งปันน้ำใจแด่เด็กกำพร้าภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย 23 ธันวาคม 2559 3
125.jpg
สวทน. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2561 22 ธ.ค. 59 - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2/2559) 23 ธันวาคม 2559 3
122.jpg
สวทน. ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คนใหม่ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ั ดร.อรรชา สีบุญเรือง เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ 21 ธันวาคม 2559 0
121.jpg
สวทน. ร่วมอำลา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในวาระพ้นตำแหน่ง รมว.วท พร้อมก้าวรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และ น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. เข้าร่วมร่วมอำลา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 20 ธันวาคม 2559 0
120.jpg
สวทน. และ สวทช. (Software park) ร่วมเดินสายขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ณ จังหวัดเชียงราย ด้วยหวังให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอันทันสมัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น สวทน. และ สวทช. โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย จึงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” 19 ธันวาคม 2559 4
119.jpg
สวทน. ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตร จัดการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์มิติใหม่ FemeLab Thailand 2017 14 ธันวาคม 2559 - กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มิติใหม่ สนุก เข้าใจง่ายใน 3 นาที “FemeLab Thailand 2017” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว หลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา 16 ธันวาคม 2559 0
118.jpg
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park เยี่ยมชมงาน สวทน. เผยสนใจนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้าน วทน. ของไทย 9 ธ.ค. 2559 -- สวทน. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อแสวงหาความร่วมมือและโอกาสด้านการลงทุน 13 ธันวาคม 2559 4
117.jpg
สวทน. ร่วมกล่าวปฏิญาณตน “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมชาวไทยทั่วประเทศ รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงาน “รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” พร้อมกันทั่วประเทศ ณ บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 22 พฤศจิกายน 2559 2
116.jpg
ผู้แทน สวทน. เข้าร่วมทีมเจรจา ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 22 (COP 22) ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี (สวทน.) เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะผู้แทนของประเทศไทย ในทีมเจรจา ในการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 22 (COP 22) ระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมาราเคช ราชอาณาจักรโมร็อกโก 21 พฤศจิกายน 2559 0
115.jpg
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2559 1
114.jpg
ประจิน ย้ำจัดทำงบวิจัยต้องยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน มอบ สวทน. เจ้าภาพคัดสุดยอดนวัตกรรมช่วยเอกชนเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน ประเด็นแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 10 พฤศจิกายน 2559 4
113.jpg
สวทน. ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ จุดบริการสนามม้านางเลิ้ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมบริจาคอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมชง และร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน ณ จุดรองรับบริการประชาชน ที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2559 2
112.jpg
สวทน. จัดทำพิมเสนน้ำแจกประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เชิญชวนพนักงานร่วมกันจัดทำพิมเสนน้ำ เพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 31 ตุลาคม 2559 3