ข่าวประชาสัมพันธ์
สวทน. ร่วมอำลา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในวาระพ้นตำแหน่ง รมว.วท พร้อมก้าวรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และ น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. เข้าร่วมร่วมอำลา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 20 ธันวาคม 2559 0
สวทน. และ สวทช. (Software park) ร่วมเดินสายขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ณ จังหวัดเชียงราย ด้วยหวังให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมอันทันสมัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น สวทน. และ สวทช. โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย จึงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” 19 ธันวาคม 2559 4
สวทน. ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตร จัดการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์มิติใหม่ FemeLab Thailand 2017 14 ธันวาคม 2559 - กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มิติใหม่ สนุก เข้าใจง่ายใน 3 นาที “FemeLab Thailand 2017” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว หลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา 16 ธันวาคม 2559 0
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park เยี่ยมชมงาน สวทน. เผยสนใจนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้าน วทน. ของไทย 9 ธ.ค. 2559 -- สวทน. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อแสวงหาความร่วมมือและโอกาสด้านการลงทุน 13 ธันวาคม 2559 4
สวทน. ร่วมกล่าวปฏิญาณตน “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมชาวไทยทั่วประเทศ รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงาน “รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” พร้อมกันทั่วประเทศ ณ บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 22 พฤศจิกายน 2559 2
ผู้แทน สวทน. เข้าร่วมทีมเจรจา ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 22 (COP 22) ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี (สวทน.) เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะผู้แทนของประเทศไทย ในทีมเจรจา ในการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 22 (COP 22) ระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมาราเคช ราชอาณาจักรโมร็อกโก 21 พฤศจิกายน 2559 0
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2559 1
ประจิน ย้ำจัดทำงบวิจัยต้องยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน มอบ สวทน. เจ้าภาพคัดสุดยอดนวัตกรรมช่วยเอกชนเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน ประเด็นแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 10 พฤศจิกายน 2559 4
สวทน. ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ จุดบริการสนามม้านางเลิ้ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมบริจาคอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมชง และร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน ณ จุดรองรับบริการประชาชน ที่ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2559 2
สวทน. จัดทำพิมเสนน้ำแจกประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เชิญชวนพนักงานร่วมกันจัดทำพิมเสนน้ำ เพื่อแจกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 31 ตุลาคม 2559 3
สวทน. ร่วมให้บริการประชาชน ณ จุดบริการสนามม้านางเลิ้ง วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สวทน. ร่วมให้บริการประชาชน ณ จุดบริการสนามม้านางเลิ้ง โดยช่วงสายวันนี้ พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ เลขาธิการราชตฤณมัยสมาคม เดินทางมาตรวจเยี่ยม และขอให้หน่วยงานแจ้งหากต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ให้บริการและดูแลความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) 27 ตุลาคม 2559 0
“ร่าง” การปรับปรุงกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ในการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี "ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)” 22 ตุลาคม 2559 14
สวทน. พร้อมทำหน้าที่เลขานุการร่วม สนับสนุนงาน สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สวทน. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ตุลาคม 2559 6
พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2559 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2453 เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” 20 ตุลาคม 2559 5
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 59 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ตุลาคม 2559 1