ข่าวประชาสัมพันธ์
351.jpg
ร่วมอภิปรายหลักสูตร “โครงการสำคัญของชาติต่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (19 กรกฎาคม 2561) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมอภิปรายหลักสูตร “โครงการสำคัญของชาติต่อนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 19 กรกฎาคม 2561 1
350.jpg
ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร เผย ห้ามใช้ไขมันทรานส์ไม่ใช่เรื่องใหม่ วอนสังคมอย่าตื่นตระหนก ชี้เอกชนไทยหลายแห่งงดใช้มา 5 - 6 ปีแล้ว จากกรณีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข สั่งห้ามผลิต นำเข้า จำหน่ายไขมันทรานส์ หลังปรากฎหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 17 กรกฎาคม 2561 2
349.jpg
“สุวิทย์” ระดมทัพหัวหอกรัฐ – เอกชน เปิดเวที “ไบโออีโคโนมี” สกัดข้อมูลจุดแข็งไทย สู่โมเดลการพัฒนาประเทศในอนาคต (14 กรกฎาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เศรษฐกิจชีวภาพไทย” ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1-2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อระดมกูรูทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ประมาณ 80 คน มองหาแนวทางกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยต่อไป 14 กรกฎาคม 2561 7
348.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University Executive Training)” (10 กรกฎาคม 2561) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University Executive Training)” ณ Siam@Siam Design Hotel Bangkok เดินหน้าสร้างระบบนิเวศน์แห่งความเป็นผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (IDE Ecosystem Development) 10 กรกฎาคม 2561 3
347.jpg
Town Hall Meeting “เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อประเทศไทยและสังคมที่ดีกว่า” (6 กรกฎาคม 61) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพบปะ คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในกิจกรรม Town Hall Meeting “เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล เพื่อประเทศไทยและสังคมที่ดีกว่า” ณ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพบปะพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ตลอดจนการเปิดรับฟังความเห็นจากพนักงานโดยตรงต่อประเด็นดังกล่าว 6 กรกฎาคม 2561 1
346.jpg
เมืองนวัตกรรมอาหาร จับมือ อิตาลีมุ่งสู่เป้าหมาย “ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก” (4 กรกฎาคม 2561) สวทน. โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ลงนามความร่วมมือ กับสถาบันอาหาร แห่งอนาคต (Future Food Institute) สาธารณรัฐอิตาลี ณ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ในอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และ Prof. Matteo Vignoli ผู้อำนวยการโครงการ Global Mission จากสถาบันอาหารแห่งอนาคต สาธารณรัฐอิตาลี เป็นผู้ร่วมลงนาม และมี Mr.Simone Cattaneo (Commercial Officer) เป็นพยานกิตติมศักดิ์ รวมทั้งนางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากสถาบันอาหารแห่งอนาคต ร่วมเป็นสักขีพยาน 4 กรกฎาคม 2561 0
345.jpg
สวทน. จับมือ 3 มหาวิทยาลัย งัดทีเด็ด! “วิทย์แก้จน” ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่น ผ่านโครงการ Talent Mobility เพื่อยกระดับศักยภาพด้าน วทน. แก่ผู้ประกอบการ การดำเนินโครงการ Talent Mobility เพื่อยกระดับศักยภาพด้าน วทน. แก่ผู้ประกอบการครั้งนี้ สวทน. มุ่งเป้ายกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้วย วทน. แก่ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ในทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมุ่งเน้นในกลุ่ม 5 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กรกฎาคม 2561 2
344.jpg
สวทน. ผนึกกำลัง SMBC ส่งเสริมการลงทุนในไทย พร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมไฮเทค กรุงเทพฯ (28 มิถุนายน 2561) – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และนายยูอิจิ นิชิมุระ (Mr.Yuichi Nishimura) ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui Banking Corporation: SMBC) สาขากรุงเทพฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในความร่วมมือสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการญี่ปุ่นลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยในครั้งนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้องหว้ากอ 2 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี 29 มิถุนายน 2561 2
343.jpg
“สุวิทย์” เคาะ สวทน. ปั้น “STI Policy White Paper” มุ่งศึกษา Bio Economy ตอบโจทย์ประเทศ แจง!! IMD จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไทย พุ่งดีขึ้น 6 อันดับ (28 มิถุนายน 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน และดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม 28 มิถุนายน 2561 2
342.jpg
กระทรวงวิทย์ฯ จัดเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องใช้ในการปฏิบัติงาน 26 มิถุนายน 2561 -กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเสวนา “เปิดประตู...จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สมาชิกของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรมมากล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเชื่อมโยงจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทโลกสู่บริบทไทย” 26 มิถุนายน 2561 2
341.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส เร่งเครื่องเดินหน้าจับมือพันธมิตรธุรกิจทั่วโลก หวังสร้างระบบนิเวศขึ้นแท่นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมืองนวัตกรรมอาหาร ขยายผลโดยร่วมกับ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศและ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงาน Special Executive Talk โดยใช้หัวข้อ อาหารแห่งอนาคต “The Future of Food” งานนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Claudia Laricchia หัวหน้าสถาบันความสัมพันธ์และความร่วมมือเชิงกลยุทธระดับโลก จากสถาบันอาหารแห่งอนาคต ประเทศอิตาลี มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของนวัตกรรมอาหารโลกและการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 14 มิถุนายน 2561 4
340.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิสปลื้ม MIT เลือกสตาร์ทอัพด้านเกษตรนวัตกรรมอาหารของไทย ต่อยอดและนำเสนอแผนธุรกิจบนเวทีโลก ที่สหรัฐอเมริกา MIT สหรัฐอเมริกา / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส นำทีมผู้ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจระดับโลก 2 รายการใหญ่ คือ Global Social Venture Competition และ MIT Enterprise Forum Thailand ซึ่งเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงกับนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก 13 มิถุนายน 2561 2
339.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส สยายปีกสู่เดนมาร์ก ดึงอะโกรฟู้ดพาร์คเป็นพันธมิตร ลงนามปลายกันยายนนี้ เตรียมถอดบทเรียนพัฒนาสู่เมืองนวัตกรรมอาหารของไทย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวภายหลังเดินทางเข้าพบ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำด้านนวัตกรรมอาหารของเดนมาร์ก โดยระบุว่า การพบปะในครั้งนี้เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นสำคัญสำหรับการเยือนเมืองออฮุส ของนายวิชิต ในวันที่ 2 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ โดยกระทรวงต่างประเทศร่วมกับฟู้ดอินโนโพลิส หวังเจรจาความร่วมมือเพื่อดึง อะโกรฟู้ดพาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์ค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมอาหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของเดนมาร์ก ตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองออฮุล มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับฟู้ดอินโนโพลิส ซึ่งคาดว่าจะสามารถร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าวได้ในช่วงการประชุมหารือ Political Consultation ระหว่างไทย-เดนมาร์ก ราวปลายเดือนกันยายนนี้ 11 มิถุนายน 2561 1
338.jpg
ขานรับ “วิทย์สร้างคน” สวทน. ผนึกกำลัง สวทช. ขยายผลต้นแบบห้องปฏิบัติการ STEM Lab สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) สวทน. ผนึกกำลัง สวทช. ขานรับนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ร่วมลงนามความร่วมมือการสนับสนุนโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเยาวชนไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและตัวอย่างอุปกรณ์โครงการ Fabrication Lab 8 มิถุนายน 2561 4
337.jpg
สวทน. เปิดเวทีบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ดึงมหาวิทยาลัยและบริษัทใหญ่เป็นพี่เลี้ยงโค้ชชิ่งเข้มข้น หวังช่วยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดสู่ระดับโลก สวทน. เชิญชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรง นิสิต นักศึกษา และกลุ่มธุรกิจรายใหม่ (Startup) ร่วมแข่งขันโครงการ Business Brotherhood ภายใต้แนวคิด “Smart City Smart Technology” ลุ้นผ่านเข้าร่วมกิจกรรม Acceleration Program ที่จะได้รับการโค้ชชิ่งจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัทรายใหญ่อย่าง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อย่างเข้มข้นและใกล้ชิดตลอด 3 เดือนเต็ม ผ่านการนำองค์ความรู้ของกิจการขนาดใหญ่มาช่วยเร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerator) ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดไปสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 18 พฤษภาคม 2561 3