ข่าวประชาสัมพันธ์
414.jpg
ฟู้ดอินโนโพลิส นำเครือข่ายทั่วประเทศ 30 ชีวิต ถอดบทเรียนเดนมาร์ก ยกเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดในโลก เตรียมลุยพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนขยายของฟู้ดอินโนโพลิส ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อร่วมศึกษาดูงานหน่วยงานนวัตกรรมอาหารชั้นนำของโลกที่ประเทศเดนมาร์ก อาทิ อะโกร ฟู้ดปาร์ค มหาวิทยาลัยออร์ฮูส ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารของไทยต่อไป 13 ธันวาคม 2561 4
415.jpg
สวทน. จับมือ จุฬาฯ – ยูเนสโก จัดกิจกรรมชวนเยาวชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็นด้านจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาพยนตร์ “Future Baby” เป็นสื่อกลาง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จัดกิจกรรม “WATCH & TALK: YOUTH ENGAGEMENT IN FUTURES OF FAMILY” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ Bangkok Screening Room สีลม กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการรองเลขาธิการ สวทน. กล่าวเปิดงาน และ ดร.นพ. สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้ช่วยอธิการบดีงานวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและแนะนําวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 13 ธันวาคม 2561 1
413.jpg
สวทน. – จุฬาฯ - สวทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการ กับโครงการพลิกโฉมการศึกษาไทย เปลี่ยนแนวคิด “จบตรีไม่รู้จะทำอะไร” เป็น “เรียนต่อโทและทำงานในอุตสาหกรรม” พร้อมรับเงินเดือนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาท (12 ธ.ค. 61) โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ “วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)” หลักสูตรการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบูรณาการการศึกษาร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแมนดาริน BC ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เชื่อ! ช่วยตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยหวังว่า Sci-FI จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและศักยภาพเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 12 ธันวาคม 2561 1
412.jpg
สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑เวลา ๖.๕๐ น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 4 ธันวาคม 2561 2
411.jpg
(ร่าง) ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 (ร่าง) ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ งบประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท 1 ธันวาคม 2561 15
410.jpg
ตารางกลั่นกรองแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 โรงแรมสุโกศล วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 33
408.jpg
ตารางกลั่นกรองแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ งบประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท 13 พฤศจิกายน 2561 29
407.jpg
สวทน. ระดมกูรูหารือเข้ม เดินหน้าหามาตรการปลดล็อคการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สวทน. เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานให้ทุนและภาคเอกชน ร่วมประชุม “การปลดล็อคการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยภาคเอกชนเสนอความเห็นว่านักวิจัยควรรู้จักตลาดก่อนสร้างผลงาน 12 พฤศจิกายน 2561 9
403.jpg
สวทน. – มทร.ธัญบุรี แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของไทย ปี 61 ขนทัพกูรูระบบรางเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นโลจิสติกส์ทางรางในอีอีซี (7 พฤศจิกายน 2561) อาคารจัตุรัสจามจุรี - สวทน. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium –TRAS 2018) ลุยพื้นที่ชลบุรี ไขประเด็นโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ด้านขนส่งทางรางในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ด้านจังหวัดชลบุรี เชื่อ ระบบรางจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการในจังหวัดที่ปัจจุบันมีรถขนส่งสินค้าวิ่งกว่า 10,000 เที่ยวต่อวัน 7 พฤศจิกายน 2561 5
STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3 “เอนไซม์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3 “เอนไซม์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" 7 พฤศจิกายน 2561 5
405.jpg
ไทยพร้อมแล้วสำหรับการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก ซีอีโอฟู้ดอินโนโพลิส ประกาศกลางงานสัมมนา “อุตสาหกรรมอาหาร 4.0” ไทยพร้อมแล้วสำหรับการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก ขณะที่เจ้าของรางวัล “ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์” อันดับ 1 ของโลกหมาด ๆ “ไทยยูเนี่ยน” ชี้ บริษัทอาหารสัญชาติไทย มีโอกาสเติบโตสูง เชื่อภายใน 10 ปี โลกเปลี่ยนแรงงานมีทักษะเท่านั้นที่จะยืนเคียงเทคโนโลยี แนะธุรกิจอาหารปรับตัวและดีดตัวออกจากคู่แข่ง ประสานเสียง Local to Global ต้องไปด้วยกัน 7 พฤศจิกายน 2561 5
402.jpg
“ประยุทธ์” เชื่อ บีซีจี โมเดล มีประโยชน์ อ้อนประชาคมวิจัยลงพื้นที่ ทำความเข้าใจประชาชน ประชาคมวิจัยครึ่งพัน เข้าพบนายกฯ ยื่นข้อเสนอโมเดลเศรษฐกิจ 3 ฐานหลัก ชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว ใช้จุดแข็งความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรไทยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้าน “ประยุทธ์” ชี้หากทำสำเร็จไทยรวยแน่ เชื่อมีประโยชน์ วอนประชาคมวิจัยลงพื้นที่ช่วยรัฐบาล ทำความเข้าใจประชาชน ชมเปาะ “อีสาน 4.0” สุดยอด เชื่อลดจำนวนคนจนภาคอีสานเหลือไม่เกินร้อยละ 4 ภายใน 5 ปี สวทน. อาสาผลักดันสมุดปกขาว สู่ยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ 5 พฤศจิกายน 2561 17
398.jpg
สวทน. พอใจ การดำเนินงานปี 61 ทะลุเป้า ยันเดินหน้าทำงานเชิงรุก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของ สวทน. ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จ สามารถทำงานได้เกินเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เข้มแข็ง โดยได้สร้างกลไก และร่างกฎหมายขึ้นมาหลายฉบับ 2 พฤศจิกายน 2561 10
399.jpg
สวทน. ร่วมกับ TMA จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 อัพเดทแนวโน้มนวัตกรรมอาหารโลกโดยวิทยากรระดับกูรู พลาดไม่ได้ 5-7 พฤศจิกายนนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดกิจกรรม “Food Innopolis International Symposium 2018 Food Industry 4.0 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศิจกายน ณ ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพ เพื่อต่อยอดมุมมองสำหรับทุกคนและทุกองค์กรที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งภาคเอกชน อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ อาจารย์และนักวิจัย เพื่อช่วยเชื่อมโยงงานวิจัยนวัตกรรมสู่มุมมองการตลาดยุคใหม่ 2 พฤศจิกายน 2561 5
400.png
นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย ด้าน Bio – Circular – Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัย ด้าน Bio – Circular – Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 พฤศจิกายน 2561 9