ข่าวประชาสัมพันธ์
สวทน. ดันโครงการ “วิล” โรงเรียนในโรงงาน บุกเหนือและอีสาน ปั้นเด็กเก่ง หลังพบภาคอุตสาหกรรม – บริษัทยักษ์ใหญ่ขอรับส่งเสริมลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาท ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กล่าวว่า สวทน. เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มโครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน “วิล” (Work-integrated Learning :WiL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา 19 มกราคม 2560 4
คณะเจ้าหน้าที่เนปาล เข้าฟังบรรยาย ณ สวทน. ในหัวข้อ "การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย" ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย" 16 มกราคม 2560 3
นายกฯ ลงนามแต่งตั้ง 8 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมชาติ ในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมนั่งเป็นประธานประชุมนัดแรกปลายกุมภาฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 16 มกราคม 2560 2
รมว.วท เปิดงาน ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 – สวทน. ร่วมเปิดบูธ “บ้านศักยภาพ” จำหน่ายงานไม้และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์สปา ฝีมือผู้พิการ ที่ใช้ซอฟแวร์ช่วยจัดการด้านการขาย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 ” ณ เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล 12 มกราคม 2560 2
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 วันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 วันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม นี้ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซ.โยธี ถ.พระรามที่ 6 12 มกราคม 2560 1
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11 มกราคม 2560 5
ดร.อรรชกาฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยฯ ย้ำแผนต้องครอบคลุมความต้องการทุกภาคส่วนในสังคม-สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 10 มกราคม 2560 1
ก.วิทย์ ผนึกกำลังพันธมิตรบน ถ.พระรามที่ 6 จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ด้านฟู้ดอินโนโพลิส เตรียมสถานี “เจลลี่พระราชทาน ของขวัญของพ่อ” ให้น้องๆ ร่วมสนุกภายในงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์ บนถนนโยธี และถนนพระรามที่ 6 แถลงข่าวการจัดงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์" รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด ‘นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ’ 6 มกราคม 2560 0
สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ กระทรวงวิทย์ศาสตร์ฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 มกราคม 2560 1
ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าพบ เลขาธิการ สวทน. หารือโครงการศูนย์วิจัยในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ SME และ Startup 28 ธ.ค. 59 - ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เดินทางเข้าพบ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ห้อง War Room สวทน. 28 ธันวาคม 2559 5
รมว.วิทย์ฯ คนใหม่ เยี่ยม สวทน. กำชับขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม “กิติพงค์” แจงละเอียดยิบ โครงการเด่นสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานและให้นโยบาย 26 ธันวาคม 2559 3
การจัดประชุมประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี วันที่ 22 ธ.ค. 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมประชาพิจารณ์ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560-2564) 23 ธันวาคม 2559 0
สวทน.ร่วมปันน้ำใจ บริจาคอาหารกลางวันแด่น้องๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย 23 ธ.ค. 59 - สำนักงานคณะกรรมการนโนบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดกิจกรรมจิตอาสา แบ่งปันน้ำใจแด่เด็กกำพร้าภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย 23 ธันวาคม 2559 3
สวทน. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2561 22 ธ.ค. 59 - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2/2559) 23 ธันวาคม 2559 3
สวทน. ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คนใหม่ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ั ดร.อรรชา สีบุญเรือง เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ 21 ธันวาคม 2559 0