ข่าวประชาสัมพันธ์
288.jpg
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการทดลอง “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Academy)” (14 – 15 มกราคม 2561) รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมคณะทำงาน สวทน. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการทดลอง “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Academy)” ณ ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เชื่อ!! สามารถสร้างแรงจูงใจเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต 17 มกราคม 2561 0
287.jpg
การหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ Internet of Things (IoT) Platform สำหรับประเทศไทย (11 มกราคม พ.ศ. 2561) รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) และ รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง ในกลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวทน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ Internet of Things (IoT) Platform ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 12 มกราคม 2561 1
286.jpg
สวทน. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย รับวันเด็กแห่งชาติ 2561 พา “ท่องโลกใต้ท้องทะเล” ในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านฉากโฮโลแกรมขนาดเล็กที่ใครก็สามารถประดิษฐ์ได้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สถานีที่ 28 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561 ชวนน้องๆ “ท่องโลกใต้ท้องทะเล” ในรูปแบบ 3 มิติ และกิจกรรม “ห้องแล็บนักวิทย์น้อย” ประดิษฐ์ฉากโฮโลแกรม หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่สนใจศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ 11 มกราคม 2561 1
285.jpg
สวทน. ร่วมรับ 3 โครงการใหญ่ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2561 จากการประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการหารือ และนำเสนอแผนงานโครงการภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2561 ต่อรองนายกรัฐมนตรี หลายมิติเพื่อตอบโจทย์ 3 ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวง คือ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 การลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 10 มกราคม 2561 0
284.jpg
สวทน. ร่วมออกบูธนิทรรศการ “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 11 – 13 มกราคม 2561 นี้ ขอเชิญน้องๆ จูงมือคุณพ่อคุณแม่ มาร่วมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ 2561 โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี และถนนพระราม 6 9 มกราคม 2561 0
282.jpg
สวทน. ร่วมปฏิรูปการบริหาร วทน. อาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายเลขานุการอาเซียน สวทน. เข้าร่วมประชุมเฉพาะกิจเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติของการประชุมรัฐมนตรีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดบทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายเลขานุการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ad-hoc Meeting on the Review of Term of Reference of ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology, Committee on Science and Technology, and Science and Technology Division of ASEAN Secretariat) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 มกราคม 2561 149
283.jpg
ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย ดร.กาญจนา วานิชกร และ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรองนายกรัฐมนตรี (ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Action Agenda 2018) 8 มกราคม 2561 12
280.jpg
สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 (5 มกราคม 2561) รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี 5 มกราคม 2561 1
281.jpg
สวทน. เตรียมชงเมืองนวัตกรรมอาหารเป็นแกนกลางทำฟู้ดอินเด็กซ์ สวทน. เตรียมชงเมืองนวัตกรรมอาหารเป็นแกนกลางทำฟู้ดอินเด็กซ์ ตอบโจทย์ครบวงจร ฟู้ดอินโนโพลิส ปักหมุด สทน. เป็นเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย เผยจุดแข็งเทคโนโลยีไอโซโทปพิสูจน์ชัดแหล่งที่มาของอาหารและวัตถุดิบว่ามาจากแหล่งใด 5 มกราคม 2561 2
279.jpg
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Strategy Design and Capacity Development Programme under the Initiative to Establish an ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 4 มกราคม 2561 129
278.jpg
สวทน. ตั้งเป้าเพิ่มบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมสามมิติ ตั้งแต่ระดับหัวรถจักร รองรับภาคการผลิตและบริการจนถึงเพิ่มยอดผลิตบัณฑิต ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวถึงสถานการณ์บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยว่า ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทน. ล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา ทั้งสิ้น 89,617 คน คิดเป็นสัดส่วนจำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา 13.6 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยเป็นบุคลากรวิจัยและพัฒนาในภาครัฐร้อยละ 45 และภาคเอกชน ร้อยละ 55 ตามลำดับ 29 ธันวาคม 2560 2
277.jpg
ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นมป้อนตลาดทั่วโลก สวทน. ร่วมมือ อ.ส.ค. และเคซีจี เสริมแกร่งคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม เดินหน้าพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ลงนามความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Dairy Innovation Cluster) โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเนยและชีส ตรา อิมพีเรียล และอลาวรี่ ร่วมลงนาม 21 ธันวาคม 2560 0
276.jpg
สวทน. เร่งเครื่องพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มั่นใจพลิกโฉมไทยก้าวกระโดดสู่ประเทศรายได้สูง สวทน. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลและกำกับด้าน วทน.ของประเทศ ให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นลำดับต้นๆ ผ่านการผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร อาทิ โครงการโรงเรียนในโรงงาน (WiL) การพัฒนาสตาร์ทอัพ โครงการ สะเต็ม แล็บ รวมถึงโครงการ Talent Mobility ซึ่งโครงการทั้งหมดเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะไปช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 18 ธันวาคม 2560 3
275.jpg
สวทน. ดัน 6 แผนงานหลักขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 “สุวิทย์” ชี้เป็นกลไกกำหนดอนาคตประเทศ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า ตามที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับ สวทน. โดยมองว่า สวทน.เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ จัดทำยุทธศาสตร์และปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกหลักในการกำหนดอนาคตประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีความรอบคอบในการจัดสรรงบประมาณลงในโปรแกรมหรือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นลำดับต้น ๆ ซึ่ง สวทน.ได้ตั้งเป้า 6 แผนงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 12 ธันวาคม 2560 2
272.jpg
สวทน. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ กระทรงการคลัง / ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) 7 ธันวาคม 2560 7