ข่าวประชาสัมพันธ์
238.jpg
ผ่านฉลุย!! สวนช. เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คน ต่อประชากร 10,000 คน ใน 20 ปี ทำเนียบรัฐบาล / พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สวทน. ระบุ เดินเครื่องเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเป็น 60 คนต่อประชากร 10,000 คน ภายใน 20 ปี 22 กันยายน 2560 0
239.jpg
ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “The 1St Conference on Ethical, Legal, and Social Implications (ELSI) on Science and Technology” ในหัวข้อ “Applications and Challenges of Trans-Omics in the future” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “The 1St Conference on Ethical, Legal, and Social Implications (ELSI) on Science and Technology” ในหัวข้อ “Applications and Challenges of Trans-Omics in the future” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นเชิงสังคมและจริยธรรมจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทรานส์โอมิกส์ พร้อมทั้งเป็นเวทีในการหารือถึงการเตรียมความพร้อมเชิงนโยบาย และกฎหมาย เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริบทของประเทศไทย 22 กันยายน 2560 0
237.jpg
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ Food Technology ในงาน Thai Tech Expo 2017 ไบเทค บางนา/ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Food Technology ภายในงาน Thai Tech Expo 2017 โดยมี ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ให้การต้อนรับ พร้อมคณะทำงานเมืองนวัตกรรม (Food Innopolis) 21 กันยายน 2560 0
234.jpg
นับถอยหลังเตรียมพบกับ “Food Technology” ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ เพื่อนักลงทุน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2560 Hall 105 – 106 BITEC บางนา นับถอยหลังเตรียมพบกับ “Food Technology” ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ เพื่อนักลงทุน Thai Tech EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2560 Hall 105 – 106 BITEC บางนา ซึ่งโครงการ Food Innopolis ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคการศึกษา นำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอาหารมาจัดแสดงให้ความรู้ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารของประเทศไทย โดยในพื้นที่นิทรรศการด้าน “Food Technology” นั้น จะประกอบไปด้วยโซนที่น่าสนใจต่างๆ 18 กันยายน 2560 5
230.jpg
สวทน. ชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 ชูแผนงาน Spearhead เป็นหนึ่งในเป้าหมายสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง / สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน (กพร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 8 กันยายน 2560 10
236.jpg
ทูต 80 ประเทศทั่วโลกเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย วันที่ 8 กันยายน 2560 อาคาร INC2 เมืองนวัตกรรมอาหาร อุุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ซีอีโอ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้การต้อนรับคณะทูตต่างประเทศทั่วโลก จำนวน 80 คน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานนำเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเมืองนวัตกรรอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ที่สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี 8 กันยายน 2560 1
228.jpg
แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 7 กันยายน 2560 17
231.jpg
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวง เยี่ยมชม เทคโนโลยี โรงงานซีเกท ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมเยี่ยมชมเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานเทพารักษ์) เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมเยี่ยมชม 6 กันยายน 2560 1
226.jpg
สวทน. เสนอร่าง พรบ.สตาร์ทอัพ - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ขานรับ เตรียมชงรัฐบาลประกาศใช้เร็วๆ นี้ กระทรงการคลัง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. …. แก่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ที่มีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ เผยคณะกรรมการขานรับ พร้อมเตรียมชงร่าง พรบ. ดังกล่าว ต่อรัฐบาลเร็วๆ นี้ 5 กันยายน 2560 4
225.jpg
“Thai Tech Expo 2017” เทคโนโลยีไทย…ก้าวไกลสู่….ไทยแลนด์ 4.0 “Thai Tech Expo 2017” งานที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว!! วันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน) ชวนร่วมงาน “Thai Tech Expo 2017” “เทคโนโลยีไทย…ก้าวไกลสู่….ไทยแลนด์ 4.0” จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 กันยายน 2560 6
215.jpg
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มอบรางวัล Prime Minister’s Award 2017 เชิดชูเกียรติเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี - ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’ s Award 2017 ครั้งที่ 1 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์และเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Award 2017 และเป็นกำลังใจให้ครูวิทยาศาสตร์ทุกๆ คนมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป 23 สิงหาคม 2560 1
212.jpg
สวทน. เข้าร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" วันที่ 18 สิงหาคม 2560 (เวลา 7.30 น.) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง และเจ้าหน้าที่ สวทน. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เนื่องใน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 สิงหาคม 2560 2
213.jpg
พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ก้าวสู่ปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมวางพานพุ่มและพิธีเปิดงานดังกล่าว 18 สิงหาคม 2560 1
211.jpg
ยุวทูตวิทยาศาสตร์ไทยจากสหรัฐ เข้าเยี่ยม สวทน. เพื่อดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 (เวลา 9.30 น.) ณ ห้องหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ให้การสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน 5 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในประเทศไทย ตามโครงการค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปีที่ 2 (Young Ambassadors in Science and Technology Program) โดยมี นายกฤษฎา ธาราสุข ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน หัวหน้าคณะ นำคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 16 สิงหาคม 2560 1
210.jpg
กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 (07.00 น.) ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 851 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย นายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริการองค์รก สวทน. เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 12 สิงหาคม 2560 1