ข่าวประชาสัมพันธ์
381.jpg
“เมืองนวัตกรรมอาหาร” ลุยเกษตรชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเดินสายจัดกิจกรรมบูธแคมป์ สร้างนวัตกิจ รุ่นใหม่ เฟ้นจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. กล่าวในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหารว่า ตลอด 2 ปี ของการดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารมีการพัฒนาอย่างเนื่อง นอกจากจะขยายเมืองนวัตกรรมอาหารสู่ภูมิภาคแล้ว ยังลงไปทำงานกับชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากด้วย ถือเป็นความท้าทายของการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารที่สำคัญอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ เรายังพยายามที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์นวัตกรรมอาหารซึ่งมีตั้งแต่เกษตรกร ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทั้งรายเล็ก กลาง ใหญ่ และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเมืองนวัตกรรมอาหารได้ทั่วถึง 20 กันยายน 2561 0
380.jpg
ประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม” สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม” เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน. ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอและชี้แจงวัตถุประสงค์ “ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม (Regulatory Sandbox)” โดยได้เชิญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง 19 กันยายน 2561 0
379.jpg
สวทน. รับงบ 1,000 ลบ. ขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชาติ ปี 62 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแผนการดำเนินงานของ สวทน. ประจำปี 2562 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยในฐานะประธานการประชุมฯ ว่า เมื่อกระทรวงใหม่เกิดขึ้น สวทน. จะต้องมีบทบาทในการดูแลในมิติอุดมศึกษาด้วย โดยภาพ สวทน. จะเป็นเสมือนสภาพัฒน์ฯ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และอุดมศึกษา และจะต้องเป็นคลังสมองของกระทรวงใหม่ โดยดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเชิงระบบมากขึ้น และต้องเร่งสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18 กันยายน 2561 2
378.jpg
กองทัพบก เดินหน้าทำกรอบโจทย์วิจัยเทคโนโลยีทางทหาร คิกออฟ ระดับนโยบาย ดึง สวทน. ทำโรดแมปทางเทคโนโลยีของกองทัพ (13 กันยายน 2561) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางการทหาร ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 สวทน. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. เป็นประธานนำการหารือ 13 กันยายน 2561 1
377.jpg
สวทน. รับไม้ต่อจากนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 จับมือ พระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดโครงการ บิสซิเนส บราเดอร์ ฮูด ปั้นทีมนักศึกษาสู่วงการ สตาร์ท อัพ กิจกรรม Farewell Networking Dinner & Closing Ceremony ภายใต้โครงการ Business Brotherhood 2018 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมผนึกกำลัง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพในการให้ความรู้และข้อแนะนำเชิงธุรกิจหลายๆ 7 กันยายน 2561 1
376.jpg
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนโยบายนวัตกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนโยบายนวัตกรรม 6 กันยายน 2561 2
374.jpg
นักวิจัยกอดคอเฮ!! ครม.ปลดล็อคงานวิจัยขึ้นหิ้ง เลขาธิการ สวทน. ลั่น เดินหน้าพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเต็มสูบ หลังจากที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. ดำเนินการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อหวังปลดล็อคการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม แล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของไทย ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นปัญหาติดขัดมาหลายปี และจะช่วยปลดล็อคปัญหาผลงานวิจัยขึ้นหิ้งได้อย่างเป็นรูปธรรม 5 กันยายน 2561 3
375.jpg
สวทน. เดินเกมส์รุก เยี่ยมชมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หวังสร้างนโยบายด้าน วทน. ที่เข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์ได้จริง (4 กันยายน 2561) ดร.กาญจนา วานิชกร และ ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เยี่ยมชมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง ของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล โดยมี ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมบริษัท และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความต้องการเทคโนโลยีในภาคการเกษตร 5 กันยายน 2561 0
373.jpg
สวทน. จัด STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 2 เชิญ Deep Tech Startup แลกเปลี่ยนประเด็น “เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในบริบทของ Thailand 4.0” (3 กันยายน 2561) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดกิจกรรม STI Brown Bag Seminar ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ 3 กันยายน 2561 1
370.jpg
ยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 ยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563 31 สิงหาคม 2561 19
371.jpg
เลขาธิการ สวทน. ร่วมคณะ ผช.รัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมคณะ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 โดยคณะได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยไทย กับหน่วยงานวิจัยของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 31 สิงหาคม 2561 1
372.jpg
สวทน. จับมือเอสแคป เปิดตัวเครือข่ายวิจัยและฝึกอบรมด้านนโยบาย วทน. เอเชีย-แปซิฟิก ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ (31 สิงหาคม 2561) – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ เอสแคป (UN ESCAP) และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐเกาหลี (Science and Technology Policy Institute, STEPI) เปิดตัวเครือข่ายวิจัยและฝึกอบรมด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Research and Training Network on Science, Technology and Innovation Policy) ที่มีชื่อย่อว่า ARTNET on STI โดยมีงานแถลงข่าวแนะนำเครือข่ายเมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างการประชุมสมัยที่ 2 ของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้เอสแคป ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 2
368.jpg
ผู้บริหาร สวทน. นำพนักงานร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ สวทน. นำโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. พร้อมด้วย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน 27 สิงหาคม 2561 1
369.jpg
“สุวิทย์” เปิดเวทีรับกระทรวงใหม่ ระดมกูรูภาครัฐ ภาคการศึกษา เสนอความเห็นเพื่อค้นหาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าของไทย เร่งสร้างอัตลักษณ์ทางเทคโนโลยีให้กับประเทศ (25 สิงหาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Strategy) ณ ห้องหว้ากอ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเวทีรับกระทรวงใหม่ ระดมกูรูภาครัฐ และภาคการศึกษา เสนอความเห็นเพื่อค้นหาเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าของไทย เร่งสร้างอัตลักษณ์ทางเทคโนโลยีให้กับประเทศ 27 สิงหาคม 2561 3
367.jpg
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามร่วมมือ สวทน. TMA ร่วมพลิกโฉม บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยนวัตกรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก นำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีโลก 23 สิงหาคม 2561 2