เรียกร้องอบรมนักรังสรรค์กลิ่นรสต่อเนื่องชี้หลักสูตรเข้มไม่แพ้ต่างประเทศแต่ราคาถูกกว่า 5 เท่า

11 พฤษภาคม 2561  


เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการรังสรรค์กลิ่นรส (Flavor Creation) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์กลิ่นรส จากบริษัทโคคาโคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา Dr.Patricio R. Lozano และ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย


ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า จากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคอร์สการอบรมที่ดีมาก และถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจริง ๆ หลายท่านเคยไปอบรมหลักสูตรเดียวกันในต่างประเทศ เนื้อหาอบรมไม่ต่างกัน แต่ราคาค่าอบรมแพงกว่าเราถึง 5 เท่า และต่างก็บอกว่าจะมาเข้าอบรมอย่างต่อเนื่องหากมีการจัดขึ้นอีก พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการตั้งกลุ่มนักรังสรรค์กลิ่นรส หรือ เฟล์เวอร์ลิสด์ ขึ้นมา โดยเฉพาะเพื่ออัพเดทและร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ ทำให้ต้องนำเข้าสารแต่งกลิ่นจากต่างประเทศเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบอาหารเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ และมีราคาสูงมาก เพราะไม่สามารถผลิตได้เองอย่างเพียงพอ
 
ทั้งนี้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่ง ในโครงการ Training for the trainer อย่างเข้มข้น โดย Dr.Patricio R. Lozano ซึ่งซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร ก็บอกว่า แม้จะเป็นอาจารย์ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร มีความรู้เรื่องการรังสรรค์กลิ่นรส แต่ก็ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการถ่ายทอดต่อไปยังผู้เข้ารับการอบรมและนักศึกษาต่อไป