"ฟู้ดอินโนโพลิส" บุกแดนมะกะโรนี ลงนามร่วมมือสถาบันอาหารแห่งอนาคตอิตาลี เปิดทางสานต่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมสองแผ่นดิน

10 พฤษภาคม 2561  


ในระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเมืองนวัตกรรมอาหาร นำโดย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส เดินทางไปยังสถาบันอาหารแห่งอนาคต ประเทศอิตาลี เพื่อลงนามความร่วมมือ ภายใต้กรอบ “การเสริมสร้างความร่วมมือจากความร่วมมือในด้านนวัตกรรมอาหาร”
 
ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่า การเดินทางในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้ริเริ่มดำเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาหารโลก การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ต่ออุตสาหกรรมอาหาร โดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้ประกอบการไทยด้านอาหารสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก สามารถทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกได้ด้วย


“การสร้างเครือข่ายต่างประเทศของเมืองนวัตกรรมอาหาร เป็นกลไกอย่างหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มีความสามารถสูง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานที่สำคัญจากต่างประเทศในเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคอาเซียน” ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าว
 
ดร.อัครวิทย์ กล่าวด้วยว่า การลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาหารแห่งอนาคตของประเทศอิตาลี ในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงแนวทางในการจัดทำกิจกรรมด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างกัน ได้แก่ โครงการ Global Food Innovation Mission ซึ่งสถาบันอาหารแห่งอนาคตของอิตาลี จะนำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทมาทำกิจกรรมในประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 และจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารแห่งอนาคตอิตาลีและฟู้ดอินโนโฟลิส ที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน งาน International Food Innovation Symposium ซึ่ง Food Innopolis กำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ รวมถึงยังมีการเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน ณ Future Food Urban (COOLAB) และ FICO EATALY WORLD ตลอดจนเข้าร่วมนิทรรศการอาหารระดับโลกอย่าง CIBUS 19th  International Food Exhibition อีกด้วย