“ฟู้ดอินโนโพลิส” ของไทยเจ๋ง สถาบันอาหารชั้นนำอิตาลีเลือกเป็น 1 ใน 10 ของโลก ให้เป็นฮับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารของโลก ที่ใครก็ต้องมาดู

7 พฤษภาคม 2561  


ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส กล่าวว่า ในการเยือนสถาบันอาหารแห่งอนาคต ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2561 นอกจากลงนามความร่วมมือภายใต้กรอบ “การเสริมสร้างความร่วมมือจากความร่วมมือในด้านนวัตกรรมอาหาร” ที่เมืองนวัตกรรมอาหารจะลงนามกับสถาบันอาหารแห่งอนาคตในวันที่ 9 พฤษภาคม แล้ว เมืองนวัตกรรมอาหารยังได้รับการคัดเลือกจากสถาบันฯ ให้เป็น 1 ใน 10 ของโลกที่เป็นฮับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ประเทศไทยจะเป็นที่หมายของนักศึกษาจากทั่วโลกในหลักสูตร Future Food Innovation ซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทย ที่จะเกิดกิจกรรมในการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของอาหารโลก
 
ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 สถาบันอาหารแห่งอนาคตของอิตาลี จะนำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทมาทำกิจกรรมในประเทศไทย และจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารแห่งอนาคตอิตาลีและฟู้ดอินโนโฟลิส ที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก และยังถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศอิตาลีมีความสัมพันธ์ครบ 150 ปีในปีนี้ด้วย
 
“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยและอิตาลีจะร่วมมือกันพัฒนาระบบนวัตกรรมอาหารไปด้วยกัน ด้วยเห็นตรงกันว่า อาหารไทยและอาหารอิตาเลียนนั้นต่างก็มีวัฒนธรรมที่ยาวนานและมีอัตลักษณ์ ตลอดจนเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเหมือนกัน หากได้ร่วมมือกันแล้วก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพ มูลค่าและความยั่งยืนให้เกิดขึ้น และไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศทั้งสองเท่านั้น แต่ยังทำให้โลกได้รับประโยชน์จากผลที่เกิดขึ้นอีกด้วย” ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าว
 
……………………………………………………
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 081-7536119 (แพรประพันธ์) 0 2160 5432 ต่อ 730 (วรรณพร)
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.