สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส 2561 แด่ สวทน.

8 กุมภาพันธ์ 2561  วันนี้ (8 ก.พ. 2561) เมื่อประมาณเวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2561 มอบให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. เป็นผู้รับมอบ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน สวทน. ยิ่ง
 

สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน จัดทำด้วยกระดาษพื้นสีขาว ด้านหน้ามีตราประจำพระองค์ “จภ” ขณะที่ด้านในฝั่งซ้ายมีคำอวยพรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ข้อความว่า “สุขสันต์วันปีใหม่ 2561” “Season's Greeting 2018” พร้อมลายเซ็นพระนาม และด้านในฝั่งขวาเป็นพระรูปในฉลองพระองค์ชุดไทย