สวทน. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย รับวันเด็กแห่งชาติ 2561 พา “ท่องโลกใต้ท้องทะเล” ในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านฉากโฮโลแกรมขนาดเล็กที่ใครก็สามารถประดิษฐ์ได้

11 มกราคม 2561  

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สถานีที่ 28 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561 ชวนน้องๆ “ท่องโลกใต้ท้องทะเล” ในรูปแบบ 3 มิติ และกิจกรรม “ห้องแล็บนักวิทย์น้อย” ประดิษฐ์ฉากโฮโลแกรม หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่สนใจศึกษาในสายวิทยาศาสตร์
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า จากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ไว้ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์ เทคโนโลยี” เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลมุ่งที่จะส่งเสริมเยาวชนไทยในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้รู้เท่าทันกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ยังมุ่งเน้นในด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจุดเริ่มต้นสำคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้เกิดความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ สวทน. จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้ และสร้างสรรค์เทคโนโลยี สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย ให้ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใกล้ตัวที่ สามารถสร้างสรรค์และประดิษฐ์ขึ้นได้เอง อย่างการฉายภาพ 3 มิติ ด้วยฉากโฮโลแกรม (เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ขนาดเล็ก) ที่นำหลักการเกี่ยวกับฉากที่เอียงทำมุมพอดี และการรวมแสงมาใช้เพื่อให้เกิดภาพ 3 มิติ โดยหลักการของการเกิดภาพ คือ แสงจากวัตถุสะท้อนไปรวมยังจุดจุดหนึ่งในตัวเครื่องฉายภาพโฮโลแกรม ทำให้เกิดภาพ 3 มิติ กว้าง ยาว สูง และสะท้อนเข้าตา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ห้องแล็บนักวิทย์น้อย” ที่ให้เยาวชนที่มีความสนใจ ได้ร่วมประดิษฐ์ฉากโฮโลแกรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ และดาวน์โหลดวีดิโอโฮโลแกรม ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้ทั่วไป และนำฉากโฮโลแกรมที่สามารถประดิษฐ์ได้เองด้วยวัสดุง่ายๆ อาทิ แผ่นใส หรือกล่องซีดี มาวางบนจอมือถือที่เปิดวีดิโอโฮโลแกรม ก็สามารถเห็นภาพในรูปแบบ 3 มิติได้ 
สำหรับน้องๆ ที่สนใจร่วมกิจกรรมของบูธ สวทน. ในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 สามารถมาพบกันได้ที่สถานีที่ 28  บริเวณหน้าหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561 โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และมีรถตู้ไว้คอยบริการ รับ-ส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ