สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

5 มกราคม 2561  (5 มกราคม 2561) รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยพนักงาน สวทน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพระจอมเกล้า สป.วท. โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี