ฟู้ดอินโนโพลิส จับมือ ม.หอการค้า เดินหน้าพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหารสู่เวทีโลก

7 ธันวาคม 2560  

 

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ร่วมกับศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ม.หอการค้า (IDE center) เปิดตัวโครงการพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร (IDE Mindset Development Program : Hacking Food)  เดินหน้าพัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อผลักดัน นักรบสตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่ไปสู่เวทีโลก  โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านสตาร์ทอัพอย่างเอ็มไอที (MIT) เพื่อมุ่งการสร้างจำนวนสตาร์ทอัพที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดดโดยอาศัยนวัตกรรมและการคิดแก้ปัญหาใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในวงกว้างได้อย่างแท้จริง

 

ดร.อัครวิทย์ กล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของสตาร์ทอัพหน้าใหม่เพื่อเข้ากระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการดำเนินธุรกิจ 24 ขั้นตอนจากเอ็มไอที (MIT 24 Steps of Disciplined Entrepreneurship)  ซึ่งเป็นแนวคิดนอกกรอบจากการเป็นผู้ประกอบการแบบเดิม  จะทำให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเติบโตของสตาร์ทอัพได้ โดยโมเดลสามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้การเข้าโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสให้สตาร์ทอัพหน้าใหม่ได้คิดเป็น มองหาโอกาสจากความเป็นไปได้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อื่นได้

 

“โครงการ  พัฒนาสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมอาหาร นั้นมีเป้าหมายหลักในการสร้างความพร้อมให้กับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการได้รับผลักดันเข้าแข่งขันแผนธุรกิจ 3 รายการประกอบไปด้วยเวทีแข่งขันกะเทาะเปลือก โดยจะมีการแข่งขันในต้นปี 2018 ซี่งนอกจากจะผ่านเอ็มไอที 24 ขั้นตอนแล้วยังผ่านการดูแลโดยโค้ชและที่ปรึกษาแล้ว ยังได้พูดคุยกับนักลงทุน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างเวทีให้มีการพบกันของสตาร์ทอัพของประเทศรุ่นใหม่และนักลงทุนกับธุรกิจด้านนวัตกรรมได้ดีที่สุดอีกรายการหนึ่งของประเทศ” ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าว