สวทน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2560  

      
วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๗.๐๐ น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ
1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

   
  
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ดังกล่าว  โดยประธานได้เริ่มพิธีด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อยพร้อมถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์ ลำดับต่อมาถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทอดพระไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกราบลาพระรัตนตรัย พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอันจบพิธี

ในการนี้ น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมพนักงาน สวทน.  ได้เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703 (นิรมล)