รมว.กระทรวงวิทย์ฯ นำทีม สวทน. และบีโอไอ เยือนญี่ปุ่น ดึงดูดลงทุนไทย ด้านธนาคารซูมิโตโม ขานรับเชิญบริษัทยักษ์ใหญ่ และภาคเอกชนญี่ปุ่นกว่า 140 บริษัทร่วมรับฟัง
รมว.กระทรวงวิทย์ฯ นำทีม สวทน. และบีโอไอ เยือนญี่ปุ่น ดึงดูดลงทุนไทย ด้านธนาคารซูมิโตโม ขานรับเชิญบริษัทยักษ์ใหญ่ และภาคเอกชนญี่ปุ่นกว่า 140 บริษัทร่วมรับฟัง

5 ตุลาคม 2560  

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เยือนประเทศญี่ปุ่น ดึงดูดภาคอุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ผ่านเวทีงานสัมมนา “Benefit of Investment in Thailand & Human Resource Development support” จัดขึ้นโดยธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สวทน. และบีโอไอ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในงานนี้ SMBC ได้เชิญลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมกว่า 140 บริษัท
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. และบีโอไอ ได้ร่วมมือกับธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ดึงดูดอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โดยการให้ข้อมูลและประสานงานเพื่อสนับสนุนการลงทุน ทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ การเยือนประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางประเทศไทยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสูงสุดของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย กรุ๊ป ร่วมเจรจาความร่วมมือและแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินนโยบายของประเทศไทย และได้เชิญบริษัทญี่ปุ่นกว่า 140 บริษัทเข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี้ ทาง สวทน. ได้นำเสนอความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน วิศวกร นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการวิเคราะห์ตลาดในประเทศให้กับนักธุรกิจญี่ปุ่นทราบ ผ่าน 4 โครงการ คือ โครงการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work- Integrated Learning: WiL)  โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม(Research Development and Industrialization:RDI) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innopolis) และโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

 

อย่างไรก็ตาม เวทีงานสัมมนา “Benefit of Investment in Thailand & Human Resource Development support” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้แบ่งการจัดงานเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.การสัมมนาให้ข้อมูลความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนในประเทศไทยนกับนักธุรกิจญี่ปุ่น และ 2. การพบปะกันระหว่างคณะจากไทย กับนักธุรกิจจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีศักยภาพพร้อมลงทุน โดยเป็นการพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงระหว่างสองฝ่าย  โดยมีบริษัทหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมเข้าร่วม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมดิจิทอลและIoT อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมยา เป็นต้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

โทรศัพท์ 02160 5432 # 730 (วรรณพร)

Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STI-สวทน.