สวทน. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 1,550 ดอก เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

26 กันยายน 2560  

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำโดย รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ รวม 1,550 ดอก เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้า สวทน. รวมใจประดิษฐ์ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” โดยดอกไม้จันทน์จำนวนดังกล่าวจะส่งมอบให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ต่อไป