รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวง เยี่ยมชม เทคโนโลยี โรงงานซีเกท

6 กันยายน 2560  

ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมเยี่ยมชมเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานเทพารักษ์) เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมเยี่ยมชม ในโอกาสเยี่ยมชมดังกล่าว มร. เจฟฟรี่ ไนการ์ด รองประธานกรรมการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการทั่วโลกและซัพพลายเชน และคณะผู้บริหาร บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมผลงานความร่วมมือการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างซีเกท กับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ เยี่ยมชมสายการผลิตต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ และห้องปฏิบัติงานด้านวิจัย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาของซีเกท ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ หลังการเยี่ยมชม ยังมีการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างกันตามแนวนโยบายของรัฐบาลเรื่องการสนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย