แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ

7 กันยายน 2560  เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 โปรดเข้าร่วม Line Group Spearhead เศรษฐกิจ เพื่อความรวดเร็วในการติดตามข่าวสารค่ะ 


ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 
รายชื่อผู้ประสานงาน แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 
1) ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์          โทร: 0819898550 Email: kommate@sti.or.th 
2) ดร.อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ             โทร: 0813444851 Email: autsawin@sti.or.th
3) ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน            โทร: 0806055363 Email: srichattra@sti.or.th 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)