ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มอบรางวัล Prime Minister’s Award 2017 เชิดชูเกียรติเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2560  

    

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี - ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Prime Minister’ s Award 2017 ครั้งที่ 1 แก่คณะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์และเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Award 2017 และเป็นกำลังใจให้ครูวิทยาศาสตร์ทุกๆ คนมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติต่อไป


 
ในโอกาสนี้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมต้อนรับและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในงานในช่วงเย็นวันเดียวกัน ดร.อรรชกา ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม “ห้องแล็บนักวิทย์น้อย” ในโซน “ท่องโลกความร้อนด้วยกล้องอินฟาเรด” และ “สิ่งมหัศจรรย์ขนาดเล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์” ภายในบูธกิจกรรมของ สวทน. Hall 3 โดยเป็นกิจกรรมสร้างแรงบัลดาลใจและเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STEM) ให้แก่เด็กและเยาวชน มีสาระและความรู้ควบคู่กับการสร้างความสนุกสนานให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรม


ที่มา: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี