พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ก้าวสู่ปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

18 สิงหาคม 2560  

    

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และข้าราชการ
เข้าวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

     
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เข้าร่วมวางพานพุ่มและพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยในปีนี้ สวทน. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายใต้ Theme “Be Inspried” โดยได้จำลองห้องแล็บของนักวิทย์น้อย โดยให้เด็ก ๆ ส่องวัตถุจากกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่ใช้กับสมาร์ทโฟน เด็กๆ สามารถเห็นภาพขยายขนาดใหญ่จากการส่องดูใบไม้ เหรียญ ธนบัตร แผงวงจรขนาดเล็ก วัตถุสิ่งของต่างๆ การศึกษาเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว จะทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น เรียนรู้ทักษะการสังเกต สำรวจ จดจำ และสร้างแรงบัลดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการรู้จักคิดค้น

      

ต่อด้วยกิจกรรม ท่องโลกความร้อนด้วยกล้องอินฟาเรด เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ การถ่ายภาพจากกล้องถ่ายภาพจับความร้อน เรียนรู้การถ่ายโอนความร้อนของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของร่างกายในช่วงเวลาสั้นๆ และให้ความรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีต่อชีวิตประจำวัน
ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “อาชีพในฝันของนักวิทย์น้อย” ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ โดยให้นักวิเคราะห์นโยบาย นักพัฒนานโยบาย ของ สวทน. มาบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน ว่าการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างในอนาคต นักวิทยาศาสตร์ที่ดีควรมีทักษะอะไรบ้าง แนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิทย์ฯ ฟรีตั้งแต่วันที่ 17 – 27 สิงหาคมนี้ 
ที่บูธ สวทน. ฮอลล์ 3 (แถว 22)  อิมแพ็ค เมืองทองธานี