สวทน. ผู้แทนกระทรวงวิทย์ฯ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

4 กรกฎาคม 2560  


วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เทศน์กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์มหากัณฑ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นำโดย ผู้บริหาร นายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร และพนักงาน สวทน. เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมบริจาคปัจจัยกัณฑ์เทศน์ฯ  เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดมหาธาตุฯ
 
อนึ่ง เทศน์กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ กล่าวถึง พระนางผุสดีทรงเสียพระทัย เมื่อทรงทราบว่าพระเวสสันดรถูกประชาชนกล่าวโทษว่าได้พระราชทานช้างปัจจัยนาคแก่เมืองอื่น และให้เนรเทศจากเมืองสีพีจึงรีบเสด็จมาพบพระเวสสันดรและพระนางมัทรี จากนั้นเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงสญชัยทูลขออภัยโทษแต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะเป็นไปตามกฎของธรรมศาสตร์ราชประเพณี รุ่งเช้าพระเวสสันดรทรงบริจาคสัตสดกมหาทาน คือ การให้ครั้งใหญ่ ๗ อย่าง ๆ ละ ๗๐๐ คือ ช้าง ม้า โคนม รถ นารีทาส ทาสี จากนั้นทูลลาพระชนกและพระชนนีออกไปจากเมือง พระเจ้าสญชัยขอให้พระนางมัทรีและพระโอรสพระธิดาไม่ต้องตามไป แต่ทั้งหมดไม่ยินยอม รุ่งขึ้นพระเวสสันดร พระนางมัทรีพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดา เสด็จออกจากนคร มุ่งตรงไปยังเขาวงกต

ที่มา : องค์ความรู้เรื่องการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เผยแพร่ โดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
http://www.dra.go.th