ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะโครงการ FameLab Thailand 2017 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก

4 พฤษภาคม 2560  

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. - ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  EURAXESS และ ไอที 24 ชั่วโมง  ได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโครงการ FameLab การแข่งขันนำเสนอเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความสนุก น่าสนใจ ภาคภาษาอังกฤษภายใน 3 นาที  และโครงการ SchoolLab ในรูปแบบการแข่งขันเดียวกัน ภาคภาษาไทย โดยผู้ชนะจากโครงการ SchoolLab จะได้ร่วมเดินทางไปยังงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ Cheltenham Science Festival และผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวจากโครงการ FameLab  จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกในงาน FameLab International ที่งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 6 -11 มิถุนายน 2560
 


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน และกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
 

ผู้ได้รับรางวัลโครงการ FameLab Thailand 2017 ได้แก่
  1. นายปริญญา ขินหนองจอก นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีที่ 5 หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชนะเลิศ (The Winner)
  2. ดร.สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ อาจารย์ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1st Runner up)
  3. นางสาว กมลรัตน์ คูบุบผา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับสอง (2nd Runner up)
  4. นางสาว อรณี ศรีใชยพล นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ชนะเลิศรางวัลป็อบปูล่าโหวต (People’s Choice Award)
ผู้ได้รับรางวัลโครงการ SchoolLab Thailand 2017 ได้แก่
  1. นายธนภัทร ถนอมดำรงศักดิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รางวัลชนะเลิศ (The Winner)
  2. นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1st Runner up)
  3. นายธีระพงษ์ พลตื้อ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (2nd  Runner up)
 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “เป้าหมายระยะยาวของกระทรวงวิทย์ฯคือการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างมูลค่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ งานวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำงานเพียงคนเดียวได้ แต่เราต้องทำงานร่วมกับสาธารณชน ผู้วางนโยบาย และคนรุ่นใหม่ในให้เข้ามามีส่วนร่วมในเป้าหมายของเราครั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็น ปัญหาโลกร้อน การประปา ความมั่นคงทางด้านอาหาร ปัญหาด้านสุขภาพ และความเหลื่อมล้ำทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหา แต่เรายังต้องทำงานร่วมกันกับสาธารณชนทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ วันนี้เรามีความยินดีที่ได้เห็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่สื่อสารงานวิจัยของตนเอง แต่ยังสามารถทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในสังคม”


ด้าน ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า “สวทน. ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ FameLab เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปีนี้ได้มีการขยายโครงการสำหรับนักเรียน คือ SchoolLab ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ สวทน. ในด้านการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนและการศึกษาที่บูรณการความรู้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ (STEM) ทั้งนี้ ทักษะการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย โดยในอนาคตวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาททั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตมากขึ้น ”
ข้อมูลและภาพ : บริติช เคานซิล ประเทศไทย
อัลบั้มภาพ : https://flic.kr/s/aHskSyS5rG