โค้งสุดท้าย FameLab และ School Lab 2017

12 เมษายน 2560  

        การแข่งขันนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ FameLab ประเทศไทย และ School Lab ประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2017 ได้มาถึงโค้งสุดท้าย เมื่อทั้งสองรายการได้ผู้เข้ารอบสุดท้ายรายการละ 10 คน ที่จะชิงชนะเลิศในเดือนพฤษภาคมนี้  จึงได้มีการจัดการอบรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งสองรายการ โดยรายการ School Lab ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเยาวชนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดการอบรมในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

        การแข่งขันนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ FameLab ประเทศไทย และ School Lab ประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2017 ได้มาถึงโค้งสุดท้าย เมื่อทั้งสองรายการได้ผู้เข้ารอบสุดท้ายรายการละ 10 คน ที่จะชิงชนะเลิศในเดือนพฤษภาคมนี้  จึงได้มีการจัดการอบรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แข่งขันที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งสองรายการ โดยรายการ School Lab ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเยาวชนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดการอบรมในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี         ดร.กาญจนา วานิชกร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กล่าวย้ำความสำคัญของทักษะการสื่อสารที่นักวิทยาศาสตร์ควรมี ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารให้คนทั่วไปที่อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์ได้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพวกเขา โดยเฉพาะการสื่อสารเชิงนโยบายให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจและประชาชนทั่วไปยอมรับนั้นมีความสำคัญยิ่ง        การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ FameLab และ School Lab ประเทศไทย 2017 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น. ที่ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย British Council ร่วมกับ True Corporation กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมี Euraxess และ IT24Hrs ร่วมให้การสนับสนุน