สวทน. ผนึก สกว. ติดอาวุธงานวิจัยและพัฒนาของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถแข่งขันภาคเอกชน

24 มีนาคม 2560  

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Talent Mobility for Food Innovation 2017” ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและการยกระดับความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สวทน. โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
 
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็นการลงทุนเองภายในประเทศ และบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขณะเดียวกันจะมีการดำเนินการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ ระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ


ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน และใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล

 
“ความร่วมมือครั้งนี้ จะส่งผลให้มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนร่วมหรือความร่วมมือเครือข่าย สำหรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรในโครงการ ทาเลนท์ โมบิลิตี้ เพิ่มเติม อีกทั้งผู้ประกอบการจะมีทางเลือกในการรับทุนวิจัยตามลักษณะงานวิจัยได้มากขึ้น” ดร.อัครวิทย์ กล่าว