24 มีนาคม 2560 ก้าวสู่ปีที่ 38 วันสถาปนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี..วท.”

24 มีนาคม 2560  


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม พิธีสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสาครบรอบ 38 ปี พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี..วท.” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

โดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล
สำหรับพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” นั้นพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น จากแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งนี้ นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สวทน. ได้ร่วมเข้ารับเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ปี 2559 นี้ด้วย
ข้อมูล : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th/…/n…/executive-news/item/6203-2438most