สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส 2560 แด่ สวทน.

3 กุมภาพันธ์ 2560  


วันนี้ (3 ม.ค.2560) เมื่อเวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี 2560 มอบให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เป็นผู้รับมอบ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน สวทน.
 

สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน จัดทำด้วยกระดาษพื้นสีขาว ด้านหน้ามีตราประจำพระองค์ “จภ” ขณะที่ด้านในฝั่งซ้ายมีคำอวยพรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ข้อความว่า “สุขสันต์วันปีใหม่ 2560” และ “Season's Greeting 2017” พร้อมลายเซ็นพระนาม และด้านในฝั่งขวาเป็นพระรูปที่ทรงฉายกับดอกไม้นานาพันธุ์