สวทน. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กระทรวงวิทย์ฯ

23 มกราคม 2560  20 มกราคม 2560 – ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) น.ส.รติมา เอื้อธรรมาภิมุข ผู้ช่วยเลขาธิการ สวทน. ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน 10 รูป มาประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา สวดพระพุทธมนต์ และทำการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ผู้สวดพระพุทธมนต์