รมว.วท เปิดงาน ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 – สวทน. ร่วมเปิดบูธ “บ้านศักยภาพ” จำหน่ายงานไม้และอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์สปา ฝีมือผู้พิการ ที่ใช้ซอฟแวร์ช่วยจัดการด้านการขาย

12 มกราคม 2560  

 
      10 มกราคม 2560 – ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 ” ณ เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมช้อปสินค้าคุณภาพที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

        งาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 29 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่าย โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพมาจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือชุมชน วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ ในการสร้างรายได้ กระจายสินค้าและบริการให้แก่ประชาชน สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน โดยได้ใช้พื้นที่ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษมกว่า 2,000 ตารางเมตร จัดเป็นบูธแสดงจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า 250 รายการ จากผู้ผลิตที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่าย ทั่วประเทศ


       
        ด้านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. ได้เชิญ ดร.อรรชกา และผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมบูธ สวทน. ซึ่งปีนี้ได้เชิญผู้ประกอบการจาก “บ้านศักยภาพ จ. เชียงใหม่” มาจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์สปาภายในงาน ทั้งนี้ บ้านศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการสินค้าแบบครบวงจร จาก สวทน. ผ่านโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (ทาเลนท์ โมบิลิตี้) โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่สร้างมาอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ เช่น การใช้เสียงเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม ทำให้ผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อขายสินค้า รับชำระเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง ฯลฯ ได้

        ขอเชิญแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากไม้และผลิตภัณฑ์สปา จาก “บ้านศักยภาพ” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกผู้พิการ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำไม้คุณภาพดีมาผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ตะหลิวไม้ กระบวยตักน้ำ เขียง ช้อน-ส้อม หมอนไม้ ไม้เกาหลัง หวีไม้ ฯลฯ และผลิตภัณฑ์สปา อาทิ ไม้นวดหน้าไทเกอร์ อาย ที่ใช้นวดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบนใบหน้า ส่วนหินที่ติดอยู่ปลายไม้ยังช่วยกระชับรูขุมขนอีกด้วย

        บูธ สวทน. “บ้านศักยภาพ” ตั้งอยู่ในบูธ Green 5 และ Green 6 (ฝั่งอรทัย) นอกจากนี้ ภายในงานตลาดนัดสายวิทย์ 2560 ยังมีสินค้าอุปโภค บริโภคมากมาย แวะมาช้อป ชิม กันได้จนถึง 29 มกราคม นี้

ขอข้อมูลเพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ์: 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
โทรศัพท์ 0 2160 5432 - 7 ต่อ 703 (นิรมล) 722 (กรองกาญน์) 
Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: www.facebook/STIReform