สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0"

18 พฤษภาคม 2560  

วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี สวทน. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ เกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหาร เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

 


นอกจากองค์ความรู้ในการจัดการนวัตกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้านเกษตรและอาหารกว่า 60 ราย ได้รับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 รายแล้ว ผู้เข้าอบรมยังได้เครือข่ายในการทำงานที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 

ในการนี้ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตรนา รองเลขาธิการ และนายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผอ.บริหารองค์กร สวทน. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมดังกล่าว พร้อมให้คำแนะนำ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
โทรศัพท์ 02-160 5432 ต่อ 703 (นิรมล)