สวทน. ร่วมงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” และงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

7 มีนาคม 2560  


7 มีนาคม 2560 – ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. และผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รก.รองเลขาธิการ สวทน. และซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน“Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” และงานประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017” จาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” ระหว่างภาครัฐและเอกชน 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ผู้ประกอบการ SMEs มีอยู่  มาทำการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป โดยได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ Start Up และ SMEs ไทย ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ และคิดค้นนวัตกรรม ทำให้เกิดการต่อยอดหรือสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ บริผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่สูงขึ้น โดย สวทน. ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลในทุกปี


ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลด้านสังคม และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลอีกด้วย และได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจได้ชมบูธสินค้านวัตกรรมกว่า 70 บูธ พร้อมมีการเสวนาพิเศษ Thailand Synergy Forum หัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards 2017” โดย ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลฯ ประจำปี 2017

โดยปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 58 ผลงาน และมีผลงานที่โดดเด่นผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 28 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 18 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม จำนวน 10 ผลงาน


ที่มาและภาพ : https://www.facebook.com/7innovationawards